PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Food process quality control: Laboratory - S352004
Anglický název: Food process quality control: Laboratory
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/7 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D.
Horáčková Šárka Ing. CSc.
Václavíková Eliška Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)
This subject - laboratory training - it follows previous theoretical training of subject: Food Process Quality Control (S321001). Laboratory training offers practical knowledge in control analytical methods applied in food technology and packaging. Laboratory works will focus on monitoring composition and quality control of food raw materials and products. The contents, quality and physical properties of food ingredients (moisture, starch, proteins, lipids, organic acids and others) will be monitored in food materials (such as molasses, sugar, confectionery, mill products, fruits, vegetables, meat and dairy products) . The rheological and textural properties of foods as well as the functional properties of food packaging will be assessed. Microbiological assessment (basic microbiological analysis, identification of unknown bacteria in food, determination of microorganisms of starter and protective cultures, especially lactic acid bacteria) will be performed for selected food and cosmetic products.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Students will be able to:

analyze food and food ingredients by various analytical and special methods and techniques that are applied in operational practice;

assess the quality of raw materials and intermediates in terms of processing processes used;

evaluate the quality of the final food product;

to evaluate the food on a microbiological basis.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Nollet L.M.L. (ed) (2004): Handbook of Food Analysis, Volume 1 - 3, Marcel Dekker. ISBN: 0-8247-5039-X.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

http://sch.vscht.cz/materialy/stud_mgr/

http://ukp.vscht.cz/studium/mgrstudium/prvni-rocnik/laboratore-oboru

http://umtk.vscht.cz/ESO/LOTP

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Experimental laboratory training.

Sylabus
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

1. Control methods of sugar and chocolate processing.

2. Control methods of mill technology and cereals.

3. Control methods of starch technology (quality control of potatoes and wheat starch).

4. Control methods of processing of fruit and vegetables (electrophoresis of anions and cations).

5. Control methods of processing of eggs, meat and fish ( quality control of meat and meat products).

6. Control methods of processing of oils and fats (quality control of triacylglycerols and rancidity).

7. Control methods of processing of milk (analysis of proteins in dairy products).

8. Functional properties of food packaging.

9. Particle size distribution and colloidal stability in selected foodstuffs.

10. Rheological properties and texture in selected foodstuffs.

11. Microbiological analysis of food/cosmetic product.

12. Evaluation of bacterial, yeast and mould cultures used in food industry/laboratory.

13. The identification of unknown bacteria.

14. Quantitative determination of lactic acid bacteria in the food product.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Food Technology and Biotechnology

Food and Microbial Analysis

Analysis of Foods and Natural Products

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

The final classification of the course is composed of:

average mark of preparation + work in the laboratory + evaluation of the protocol + evaluation of the final test.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha