PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Food Technology and Biotechnology I - S352008
Anglický název: Food Technology and Biotechnology I
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB352004
Garant: Šárka Evžen doc. Ing. CSc.
Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AB321002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Subject gives survey about fermentation technologies and technologies of carbohydrates. Fermentation technologies describe the principles of fermentation technologies, production of malt, bier, spirits, vine, yeast and vinegar. Carbohydrates technologies include production of beet sugar, sugar as raw material for chemical and biochemical transformation, flour milling technology, baking production, pastes, durable pastry, snack products, chocolate, confectionery, starch production and modified starches.
Poslední úprava: Kadlec Pavel (24.07.2012)
Výstupy studia předmětu - angličtina

To know detailed survey about fermentation and carbohydrates technologies.

Poslední úprava: Kadlec Pavel (24.07.2012)
Literatura - angličtina

Z:Potter N.N., Hotchkiss J.H.: Food Science. Chapman and Hall Food Science Book. Aspen Publishers, Inc. 1998

D: Murano P.S.(2003): Understanding Food Science and Technology, Wadsworth Cengage Learning. ISBN 978-0-538-45108-6.

Poslední úprava: Kadlec Pavel (07.10.2013)
Studijní opory - angličtina

http://uchts.vscht.cz/materialy/erasmus/erasmus-sugar12.pdf

Poslední úprava: Kadlec Pavel (01.10.2013)
Sylabus -

1. Raw materials of fermentation technology

2. Malting

3. Brewing

4. Brewing

5. Production of Wine

6. Fermentation Chemistry and Technology, Production of Spirits

7. Production of Bakers Yeast and Organic Acids

8. Sugar Industry, production of beet sugar

9. Sugar as raw material for chemical and biochemical transformation, bioethanol

10. Production of chocolate, Confectioneries

11. Starch and Modified Starches

12. Cereals, Milling, Quality of Flour

13. Cereal Chemistry, Rheology and Analytical Methods

14. Baking Technology, Quality of Products, Bisquits, Snack Products, Pasta

Poslední úprava: Kadlec Pavel (01.10.2013)
Studijní prerekvizity - angličtina

Biochemistry I, Food Chemistry

Poslední úprava: Kadlec Pavel (14.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Zkouškový test 60

 
VŠCHT Praha