PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Státní závěrečná zkouška - ústní část - SZN204
Anglický název: Final state examination - oral part
Zajišťuje: Děkanát FTOP (251)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 20 [měsíce]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Pořadí Název předmětu
Tematický okruh 1 (T01) z nabídky 4
1 Produktová a podniková ekologie
2 Environmentální technologie
3 Vodní hospodářství
4 Toxikologie
 
VŠCHT Praha