PředmětyPředměty(verze: 865)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina - středně pokročilí II - V834006
Anglický název: English - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Holanová Petra Mgr.
Záměnnost : N834021
Anotace -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (01.05.2020)
Předmět je zaměřen na důkladné osvojení gramatických a lexikálních struktur, rozšíření a zdokonalení schopnosti komunikace a též písemné formy vyjadřování. Tématické okruhy se týkají filmové tvorby, vzhledu, vzdělání, bydlení, nakupování, práce, elektroniky a kriminálních činů. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně B1/B1+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (01.05.2020)

Studenti budou umět :

  • volně komunikovat na jakékoliv zvolené téma bez významnějších chyb
  • vyjádřit své přání, argumentovat, vysvětlit svůj názor a postoj
  • napsat filmovou recenzi
  • napsat stížnost
Literatura -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (01.05.2020)

Z: Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Intermediate, MultiPack B, Third edition, Oxford University Press, 2014, 9780194909631

D: Prodromou L.,Grammar and Vocabulary for First Certificate, Longman, 2005, 978058240018X

Studijní opory -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (01.05.2020)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (01.05.2020)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (02.05.2020)

1. Filmová tvorba; trpný rod; důraz ve větě 1; psaní: filmová recenze

2. Vzhled; modální slovesa pro dedukci

3. Tělo; dvojhlásky

4. Vzdělání; první kondicionál a budoucí časové věty; slovesa make a let

5. Domov; druhý kondicionál; důraz ve větě 2

6. Nakupování; nepřímá řeč: věty a otázky

7. Stížnost; tvorba podstatných jmen ze sloves; psaní: stížnost

8. Práce; gerundium a infinitiv

9. Prezentace produktu

10.Štěstí; třetí kondicionál; tvorba adjektiv a adverbií

11.Informační zahlcení; kvantifikátory; elektronická zařízení

12.Moderní ikony; vztažné věty; složená podstatná jména

13.Kriminální činy; tázací dovětky

14.Shrnutí a opakování - gramatika, slovní zásoba

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (01.05.2020)

Znalosti na úrovni A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (01.05.2020)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 70

 
VŠCHT Praha