PředmětyPředměty(verze: 879)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ruština - začátečníci II - V834020
Anglický název: Russian - beginners II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných minimálních znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2018)

Studenti budou umět :

  • podat informace o svém studiu a studiu cizích jazyků
  • popovídat o rodině a bydlení
  • objednat si pokoj v hotelu a hotelové služby
  • zeptat se na cestu
  • informovat o Praze, jejích památkách a zajímavých místech
  • skloňování základních typů podstatných jmen
  • číslovky do 100
  • nepravidelná slovesa jít, jet
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (07.02.2018)

Z:Nekolová V., Ruština nejen pro samouky,LEDA 2017, 9788073354282

D:Jelínek S. ,Радуга по-новому 2,Fraus Plzeň 2008, 97880723870007

D:Žofková H., Поехали 2,ALBRA Úvaly 2004, 8086490882

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (30.08.2018)

1.Opakování učiva v rozsahu lekcí 1-11

2.Lekce 12 země a národnosti

3.Lekce 12 znalost cizích jazyků

4.Lekce 13 rodinné vztahy, skloňování podstatných jmen rodu mužského a středního

5.Lekce 13 číslovky do 100, rodokmen

6.Lekce 14 volný čas na chatě

7.Lekce 14 opakování sloves a podstatných jmen

8.Lekce 15 ubytování v hotelu, vazba lze/nelze

9.Lekce 15 nepravidelné sloveso moci, skloňování přídavných jmen

10.Lekce 16 jak se dostat do centra, městská hromadná doprava

11.Lekce 16 nepravidelná slovesa jet, jít

12.Lekce 17 bydlení, souhrn časování

13.Lekce 17 skloňování podstatných jmen ženského rodu na měkkou souhlásku

14.Shrnutí a opakování lekcí 12-17

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Znalosti ruštiny na úrovni A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha