PředmětyPředměty(verze: 879)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ruština - středně pokročilí II - V834022
Anglický název: Russian - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků,nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout jazykové úroveně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět :

  • porozumět rodilým mluvčím a poté diskutovat na následující témata:

člověk a rodina

bydlení, nákupy a služby, jídlo

cestování, orientace v prostoru , prázdniny a dovolená

volný čas, sport, kultura,škola

povolání

kritické situace

  • gramatiku na úrovni odpovídající zhruba úrovni B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (07.05.2020)

Z: L.Karneyeva, Ruština maturitní příprava,INFOA 2011,9788072407552

D:Tahovská L.,Ruština poslechem,LEDA 2006,80733350491

D:Brčáková D.,�оворите по русски Ruská konverzace,LEDA Praha 2000,8085927632

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2018)

1. Opakování L1-L14

2. L15 téma: Bydlení

3. L15 vazba spokojený s čím, nepravidelné skloňování podstatných jmen

4. L16 téma: Každý člověk je jiný

5. L16 stupňování přídavných jmen, krátké tvary přídavných jmen, vztažná zájmena

6. L17 téma: Móda

7. L17 skloňování zájmen všechen a sám sloveso vlastnit

8. L18 téma: Městská doprava

9. L18 přídavná jména slovesná

10.L19 téma: Pošta a banka

11.L19 spojky, infinitiv, skloňování podstatných jmen matka, dcera

12.L20 téma: Ruská federace

13.L20 skloňování příjmení, skloňování druhových číslovek, zlomky a desetinná čísla

14.Opakování a shrnutí učiva

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Znalosti na úrovni B1/B1+.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha