PředmětyPředměty(verze: 879)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ruština - mírně pokročilí II - V834030
Anglický název: Russian - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci.Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/ B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2018)

Studenti budou umět :

  • promluvit o tom, jak tráví volný čas
  • slovní zásobu týkající se výpočetní techniky a internetu
  • popsat charakter člověka
  • slovesný vid
  • stupňování přídavných jmen a příslovcí
  • neurčitá a záporná zájmena a příslovce

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Z:Nekolová V.,Ruština nejen pro samouky,LEDA 2017,9788073354282

D:Радуга по-новому 4, Stanislav Jelínek a kol., Fraus 2010

D:Žofková H.,Поехали 1,ALBRA Úvaly 2007 8086490297

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2018)

1. Opakování učiva L18-23

2. Lekce 24 téma: řízení auta, nepravidelná slovesa nést, vést, upadnout

3. Lekce 24-25 skloňování osobních zájmen, spojka aby

4. Lekce 25 téma: volný čas, nepravidelné sloveso dávat, 6.pád podstatných jmen muž.rodu na y/ю

5. Lekce 26 téma: kino nebo divadlo, zájmena tázací a vztažná

6. Lekce 26-27 téma: internet,záporná zájmena a příslovce

7. Lekce 27 psaní dat, sloveso existovat, neurčitá zájmena a příslovce

8. Lekce 28 téma: Rusko

9. Lekce 28-29 opakování zájmen a příslovcí

10.Lekce 29 téma: charakter člověka, stupňování přídavných jmen a příslovcí

11.Lekce 30 téma: životopis

12.Lekce 30 slovesný vid

13.Lekce Opakování

14.Test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Znalost ruštiny na úrovni A2.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha