PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemické výpočty - Z101002
Anglický název: Chemical Calculations
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: CHV
Je záměnnost pro: N101002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Základní veličiny. Složení směsí a sloučenin.

2. Příprava roztoků z čistých i znečištěných látek.

3. Příprava roztoků ředěním a směšováním roztoků

4. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny)

5. Stechiometrické výpočty, reakce s přebytkem výchozí látky.

6. Příprava roztoků a stechiometrické výpočty.

7. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním.

8. Nasycené roztoky, rušená krystalizace.

9. Opakování

10. Test z chemických a bilančních výpočtů.

11. Opakování

12. 1. oprava testu.

13. Opakování

14. 2. oprava testu.

Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2005)
 
VŠCHT Praha