PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Farmakochemie - Z110001
Anglický název: Pharmacochemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/eso/pracoviste-110_cze.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hampl František doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M110001, N110001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2007)
Předmět poskytuje základní informace z oboru farmakochemie, které by měly absolventům VŠCHT pomoci při zahájení profesionální kariéry ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve výrobě či v distribuci léčiv. Úvodní přednášky jsou věnovány obecné farmakochemii (základní pojmy a definice, principy vzájemného působení organismu a léčiv, metody používané v designu léčiv, zásady správné výrobní praxe). Hlavní část přednášek je věnována systematické farmakochemii podávající přehled struktur a syntéz nejfrekventovanějších léčiv. Povinné předcházející předměty: Organická chemie I a II. Doporučené předcházející předměty: Biochemie I.
Literatura
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2007)

F. Hampl, J. Paleček: Farmakochemie. Vydavatelství VŠCHT v Praze, 2002.

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2007)

1. Úvod. Základní pojmy a definice.

2. Interakce léčiv s organismem - základní pojmy z farmakologie.

3. Metody vývoje nových léčiv. Registrace léčiv. Správná výrobní praxe.

4. Analgetika, antipyretika, protizánětlivé látky.

5. Léčiva centrálního nervového systému: celková anestetika, sedativa, hypnotika.

6. Léčiva centrálního nervového systému: psychofarmaka.

7. Léčiva vegetativního nervového systému: sympatomimetika a sympatolytika.

8. Léčiva vegetativního nervového systému: parasympatomimetika a parasympatolytika. Lokální anestetika a myorelaxancia.

9. Antihistaminika a antialergika. Antitusika a expektorancia.

10. Léčiva oběhového systému.

11. Léčiva trávicího traktu.

12. Dezinficiencia a látky používané v terapii infekčních onemocnění.

13. Cytostatika.

14. Vitaminy a hormony.

 
VŠCHT Praha