PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Dějiny umění novověku I - Z148021
Anglický název: Art History of Modern Times I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je záměnnost pro: B148010, N148021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Charakteristika novověku (společnost a umění).

2. Význam knihtisku a grafických technik pro počátek novověku.

3. Italská renesance, periodizace stylu a přehled uměleckých škol.

4. Umění v Toskáně v 15. a 16. stol.

5. Umění v severní Itálii v 15. a 16. stol.

6. Umění v Benátsku v 15. a 16. stol.

7. Umění v Římě v 15. a 16. stol.

8. Šíření renesance ve střední Evropě v 15. a 16. stol.

9. Umění v době Jagellonců a na počátku doby Habsburků v Čechách.

10. Manýrismus v Itálii, Nizozemí a střední Evropě.

11. Umělecká sbírka jako obraz světa.

12. Umění na dvoře Rudolfa II. v Praze.

13. Ikonografie 16. stol.

14. Umělecké technologie 16. stol.

Poslední úprava: SMIDOVAL (22.02.2007)
 
VŠCHT Praha