Základy toxikologie a ekologie - Z240011
Anglický název: Fundamentals of Toxicology and Ecology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: ZTOE
Garant: Kafka Zdeněk doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N240011, AB240001, B240001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Základní pojmy a definice

2. Druhy účinku toxických látek na organismy

3. Osud cizorodých látek v organismu - vstup, distribuce, vylučování

4. Metabolické přeměny toxických látek v organismu- biotransformace

5. Zjišťování toxicity látek a úrovně expozice

6. Významné anorganické škodlivé látky - prvky hlavních skupin

7. Významné anorganické škodlivé látky - prvky vedlejších skupin

8. Významné organické škodlivé látky - uhlovodíky a jejich kyslíkaté deriváty

9. Významné organické škodlivé látky - dusíkaté a sirné látky

10. Bojové chemické látky, radioaktivní látky

11. Bezpečnost práce v chemické laboratoři

12. Legislativní aspekty nakládání s chemickými látkami, zásady první pomoci

13. Ekologie - biotické a abiotické složky ekosystému, základní pojmy a definice

14. Ekologie - kontaminace jednotlivých abiotických složek, sanační opatření

Poslední úprava: SMIDOVAL (09.02.2005)