PředmětyPředměty(verze: 863)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z biochemie I - Z320003
Anglický název: Biochemistry: Seminar I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Z//Je záměnnost pro: N320003
Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (16.02.2006)

1. Úvod

2. Aminokyseliny (struktura, rozdělení, základní reakce)

3. Aminokyseliny (nábojové vlastnosti, isoelektrický bod)

4. Aminokyseliny (titrační křivky, aminokyseliny jako pufry)

5. Chromatografie

6. Elektroforesa

7. Imunochemické metody

8. Určování koncentrace bílkovin

9. Určování primární struktury bílkovin

10. Enzymy (základní vlastnosti, rozdělení do tříd)

11. Enzymy (rozdělení do tříd, procvičení)

12. Enzymová kinetika, inhibice

13. Enzymová kinetika, inhibice (příklady)

14. Závěrečný test

 
VŠCHT Praha