PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biologie I - Z320016
Anglický název: Biology I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Staré označení: BIO1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Benda Vladimír prof. MVDr. DrSc.
Je záměnnost pro: N320016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: SMIDOVAL (18.02.2005)

1. Úvod do biologie

2. Chemické složení živé hmoty

3. Fyzikální vlastnosti a nebuněčné formy živé hmoty

4. Buňka

5. Buněčné organely

6. Reprodukce a ontogeneze buněk

7. Dědičnost a proměnlivost

8. Přenos genetické informace

9. Rozmnožování a vývoj rostlin

10. Anatomie rostlin

11. Rozmnožování a vývoj živočichů

12. Histologie živočichů

13. Ekologie

14. Životní prostředí

 
VŠCHT Praha