PředmětyPředměty(verze: 947)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
  
Vošta Jan doc. Ing. CSc.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail:  
Další informace:  
 
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Katedra: oponent (600) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
:
:
Předměty   
 
VŠCHT Praha