PředmětyPředměty(verze: 955)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail AB105001 Applied Chemical Processes 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AB105003 Fundamentals of Chemical Technologies 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM105004 Engineering Thermodynamics 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM105005 Membrane Processes 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM105008 Inorganic Technology 22310 105 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail AM105016 Process Design 22310 105 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM105020 Valorisation, Commercialisation and Entrepreneurship 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM105021 Individual Project 2 22310 105 letní s.:0/10, KZ [HT] letní ne
detail AM105022 Applied Reaction Kinetics 22310 105 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail AP105001 Electrochemical Engineering 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP105002 Reactivity and Structure Characteristics of Solid Materials 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP105003 Electrochemical Experimental Techniques 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP105004 Theory and Technology of Pigments and Powder Materials Production 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP105005 The Selected Experimental Methods in the Research of Powder Materials 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP105006 Agrochemical Analyses 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP105007 Principles of Electrochemical Methods 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP105008 Spectroscopic Characterization of Heterogeneous Catalysts 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP105009 Design of Chemical and Separation Processes 22310 105 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP105010 Phase and Chemical Equilibrium in Chemical Technology 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP105011 Experimental Techniques in Electrochemistry, Photoelectrochemistry and Photocatalysis 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP105012 Inorganic Technology for PhD Students 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail B105001 Aplikované chemické procesy 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail B105002 Elektrochemické procesy 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B105003 Úvod do chemických technologií 22310 105 2/0, Zk [HT] oba ne
detail B105004 Výroba a skladování vodíku 22310 105 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B105005 Základy membránových a vodíkových procesů 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B105007 Základy anorganické technologie 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M105001 Základy počítačových simulací 22310 105 zimní s.:1/3, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M105002 Elektrochemické inženýrství 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M105003 Aplikovaná chemická kinetika 22310 105 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M105004 Inženýrská termodynamika 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M105005 Membránové procesy 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M105006 Procesy v heterogenních soustavách 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M105007 Reaktivita a struktura povrchu pevných látek 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M105008 Anorganická technologie 22310 105 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail M105009 Laboratoř specializace - vodíkové a membránové technologie 22310 105 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M105010 Elektrochemická technologie 22310 105 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M105011 Syntéza a charakterizace membránových materiálů 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M105012 Teoretické základy elektrochemie 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M105013 Vodíkové a membránové technologie 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M105014 Laboratoř specializace - základní a speciální anorganické technologie 22310 105 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M105015 Trvale udržitelný technologický rozvoj a obnovitelné zdroje energie 22310 105 letní s.:2/1, Zk [HT] letní ne
detail M105016 Navrhování procesů 22310 105 zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M105017 Experimentální techniky v elektrochemii 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M105018 Komplexní zpracování nerostných surovin 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M105019 Termodynamika vodných roztoků 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M105022 Rezervováno - Aplikovaná reakční kinetika 22310 105 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M105036 Metody charakterizace polymerních látek a struktury jejich povrchů 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M105053 Matematické modelování elektrochemických systémů 22310 105 letní s.:0/15, KZ [HS] letní ne
detail M150004 Laboratorní projekt chemické technologie I 22310 105 letní s.:0/10, KZ [HT] letní ne
detail P105001 Elektrochemické inženýrství 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P105002 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P105003 Měřící techniky v elektrochemii 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P105004 Teorie a technologie výroby pigmentů a práškových materiálů 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P105007 Teoretické základy elektrochemických technik 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P105008 Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P105009 Navrhování chemických a separačních procesů 22310 105 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail P105010 Fázové a chemické rovnováhy v chemické technologii 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P105011 Experimentální techniky v elektrochemii, fotoelektrochemi a fotokatalýze 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P105012 Anorganická technologie pro doktorandy 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba ne
 
VŠCHT Praha