PředmětyPředměty(verze: 954)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail AB110003 Organic Chemistry I 22310 110 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail AB110004 Organic Chemistry II 22310 110 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail AB110005 Organic Chemistry Laboratory I 22310 110 0/4, KZ [HT] oba ne
detail AB110006 Organic Chemistry: Laboratory II 22310 110 0/4, KZ [HT] oba ne
detail AB110007 Structural Analysis 22310 110 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AB110009 Fundamentals of Chemistry of Pharmaceuticals 22310 110 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail AM110002 Supramolecular Chemistry 22310 110 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM110003 Organic Synthesis 22310 110 zimní s.:3/2, Zk [HT] zimní ne
detail AM110004 Retrosynthesis 22310 110 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM110005 Transition Metals in Organic Synthesis 22310 110 zimní s.:3/1, Zk [HT] zimní ne
detail AM110006 Organic Reaction Mechanisms 22310 110 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM110007 Computations and Visualization of Molecules 22310 110 zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM110008 Bioorganic Chemistry 22310 110 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM110011 Stereoselective Organic Syntheses 22310 110 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM110012 Theoretical Spectroscopy and Reactivity 22310 110 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM110016 Physical Organic Chemistry 22310 110 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM110018 Organic Chemistry of Selected Elements 22310 110 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM110019 Specialization Laboratory Course – Chemistry 22310 110 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail AM110020 Structural Analysis 22310 110 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM110022 Fundamentals of Medicinal Chemistry 22310 110 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM110023 Principles of Drug Discovery 22310 110 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM150001 Internship 22310 110 letní s.:0/0, Z [HT] letní ne
detail AM150006 Laboratory Project Chemistry I 22310 110 letní s.:0/10, KZ [HT] letní ne
detail AM150007 Laboratory Project Chemistry II 22310 110 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail AP110001 Physical Organic Chemistry 22310 110 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP110002 Organic Reactions Mechanisms 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP110003 Organic Synthesis 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP110004 Retrosynthesis 22310 110 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP110005 Microwave Chemistry 22310 110 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP110006 Photochemistry 22310 110 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP110007 Organic Chemistry of Selected Elements 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP110008 Quantum Organic Chemistry 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP110009 Bioorganic Chemistry 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP110010 Structural Analysis 22310 110 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP110011 Supramolecular Chemistry 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP110012 Stereoselective organic syntheses 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP110013 Transition Metals in Organic Synthesis 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP110014 Advanced organic chemistry 22310 110 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP110015 Medicinal Chemistry 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP110025 Drug design and discovery 22310 110 letní s.:2/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP110026 Purification and identification methods in drug design and development 22310 110 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail B110001 Organická chemie A 22310 110 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail B110002 Organická chemie B 22310 110 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail B110003 Organická chemie I 22310 110 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail B110004 Organická chemie II 22310 110 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail B110005 Laboratoř organické chemie I 22310 110 0/4, KZ [HT] oba ne
detail B110006 Laboratoř organické chemie II 22310 110 0/4, KZ [HT] oba ne
detail B110007 Strukturní analýza 22310 110 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail B110008 Struktura a reaktivita organických látek 22310 110 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail B110009 Základy farmakochemie 22310 110 3/0, Zk [HT] oba ne
detail B110011 Životní cyklus léčivého přípravku z pohledu regulační autority 22310 110 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B110012 Laboratorní projekt aplikované chemie I 22310 110 letní s.:0/3, KZ [HT] letní ne
detail B110013 Laboratorní projekt aplikované chemie II 22310 110 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail M108007 Metody určování struktury látek 22310 110 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M110001 Farmakochemie 22310 110 3/0, Zk [HT] oba ne
detail M110002 Supramolekulární chemie 22310 110 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M110003 Organická syntéza 22310 110 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M110004 Retrosyntéza 22310 110 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M110005 Přechodné kovy v organické syntéze 22310 110 zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M110006 Mechanismy organických reakcí 22310 110 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M110007 Výpočty a vizualizace molekul 22310 110 zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M110008 Bioorganická chemie 22310 110 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M110009 Regulace léčiv 22310 110 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M110010 Laboratoř specializace - syntéza léčiv 22310 110 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M110011 Stereoselektivní organické syntézy 22310 110 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M110012 Teoretická spektroskopie a reaktivita 22310 110 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M110016 Fyzikální organická chemie 22310 110 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M110017 Chemie heterocyklických sloučenin 22310 110 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M110018 Organická chemie vybraných prvků 22310 110 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M110019 Laboratoř specializace - organická chemie 22310 110 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M110021 Základy Pharmaceutical Affairs v praxi 22310 110 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail M150007 Laboratorní projekt chemie II 22310 110 zimní s.:0/12, KZ [HT] zimní ne
detail M150009 Laboratorní projekt programu SVL II 22310 110 zimní s.:0/12, KZ [HT] zimní ne
detail P110001 Fyzikální organická chemie 22310 110 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P110002 Mechanismy organických reakcí 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P110003 Organická syntéza 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P110004 Retrosyntéza 22310 110 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P110005 Mikrovlnná chemie 22310 110 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P110006 Fotochemie 22310 110 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P110007 Organická chemie vybraných prvků 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P110008 Kvantová organická chemie 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P110009 Bioorganická chemie 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P110010 Strukturní analýza molekul 22310 110 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P110011 Supramolekulární chemie 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P110012 Stereoselektivní organické syntézy 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P110013 Přechodné kovy v organické syntéze 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P110014 Pokročilá organická chemie 22310 110 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P110015 Medicinální chemie 22310 110 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P110017 Chemie heterocyklických sloučenin 22310 110 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P110021 Základy supramolekulární chemie 22310 110 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P110022 Organokatalýza v organické syntéze 22310 110 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P110025 Návrh a vývoj léčiv 22310 110 letní s.:2/0, Jiné [HT] letní ne
detail P110026 Čistící a identifikační metody ve výzkumu a vývoji farmak 22310 110 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
 
VŠCHT Praha