PředmětyPředměty(verze: 902)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedra
detail AB112001 Physics of Polymers zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 112
detail AB112002 Macromolecular Chemistry letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 112
detail AB112004 Technology of Polymeric Materials Processing letní letní s.:2/0, Zk [HT] 112
detail AM112002 Physical Chemistry of Polymers zimní zimní s.:2/2, Zk [HT] 112
detail AM112016 Physics of Polymers zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 112
detail AP112001 Physics of Polymers oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail AP112002 Macromolecular Chemistry oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail AP112003 Physical Chemistry of Polymeric Systems oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail AP112004 Polymer Materials in Medicine and Pharmacy oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail AP112005 Special Synthesis of Polymeric Materials oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail AP112006 Polymers for Photonics and Electronics oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail AP112007 Modern Methods of Analysis of Polymeric substances oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail AP112008 Chemical Corrosion Aspects and Conservation of Historical Objects oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail AP112010 Macromolecular Systems for Targeted Delivery and Controlled Release of Drugs zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 112
detail B112001 Fyzika polymerů zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 112
detail B112002 Makromolekulární chemie oba 2/1, Z+Zk [HT] 112
detail B112003 Metody charakterizace polymerních látek zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 112
detail B112004 Technologie zpracování polymerních materiálů letní letní s.:2/0, Zk [HT] 112
detail B112005 Polymerní membrány a jejich transportní charakteristiky letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 112
detail B112006 Laboratoř chemie a technologie polymerních materiálů zimní zimní s.:0/6, KZ [HT] 112
detail D112001 Fyzika polymerů zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 112
detail D112002 Vybrané kapitoly z makromolekulární chemie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 112
detail D112003 Chemické aspekty zpracování a aplikace polymerů oba 0/0, Jiné [HT] 112
detail D112004 Fyzikální chemie polymerních soustav zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 112
detail D112013 Polymerní materiály v lékařství a farmacii zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 112
detail D112014 Makromolekulární systémy pro cílený transport a řízené uvolňování léčiv zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 112
detail M112001 Aplikovaná reologie polymerů zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 112
detail M112002 Fyzikální chemie polymerů zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 112
detail M112003 Gumárenské suroviny a jejich zpracování zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 112
detail M112004 Mechanismy polymeračních reakcí letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 112
detail M112005 Speciální polymery pro soudobé aplikace letní letní s.:2/0, Zk [HT] 112
detail M112006 Plastikářské suroviny a jejich zpracování letní letní s.:2/0, Zk [HT] 112
detail M112007 Aplikace a recyklace polymerů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 112
detail M112008 Přírodní polymery letní letní s.:2/0, Zk [HT] 112
detail M112009 Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 112
detail M112010 Výroba polymerů zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 112
detail M112011 Laboratoř specializace - polymerní materiály zimní zimní s.:0/10, KZ [HT] 112
detail M112012 Polymery pro farmacii zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 112
detail M112013 Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 112
detail M112014 Degradace a stabilizace polymerů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 112
detail M112015 Laboratoř specializace - makromolekulární chemie zimní zimní s.:0/10, KZ [HT] 112
detail M112016 Fyzika polymerů oba 2/1, Z+Zk [HT] 112
detail M112017 Forenzní analýza polymerních materiálů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 112
detail N112006 Technologie zpracování polymerních materiálů letní letní s.:2/0, Zk [HT] 112
detail P112001 Fyzika polymerů oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail P112002 Makromolekulární chemie oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail P112003 Fyzikální chemie polymerních soustav oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail P112004 Polymerní materiály v lékařství a farmacii oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail P112005 Speciální syntézy polymerních materiálů oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail P112006 Polymery pro fotoniku a elektroniku oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail P112007 Moderní metody v analýze polymerních látek oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail P112008 Chemické aspekty koroze a konzervace památkových objektů oba 3/0, Jiné [HT] 112
detail P112009 Vybrané kapitoly z makromolekulární chemie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 112
detail P112010 Makromolekulární systémy pro cílený transport a řízené uvolňování léčiv zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 112
 
VŠCHT Praha