PředmětyPředměty(verze: 924)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr
detail AB217001 Basic Methods of Water Analysis 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail AB217003 Hydrochemistry 22320 217 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní
detail AB217004 Water Management in Smart Cities 22320 217 letní s.:3/0, Zk [HT] letní
detail AB217008 Technical microbiology and hydrobiology 22320 217 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail AB217009 Technologies for Production of Biogas and Biomethane 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail AMI00215 Groundwater Treatment 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail AM217003 Biological Wastewater Treatment 22320 217 zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] zimní
detail AM217005 Water Management in Industry 22320 217 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail AM217008 Special Methods Water Analysis 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail AM217010 Water Analysis 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail AM217012 Water Analysis - Laboratory 22320 217 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní
detail AM217019 Sludge Management 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail AM217026 Waste Water Treatment 22320 217 zimní s.:3/1, Zk [HT] zimní
detail AM217027 Water Treatment 22320 217 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail AM217029 Communication and writing skills for engineers I 22320 217 zimní s.:1/1, KZ [HT] zimní
detail AM217030 Laboratory of Sustainability Development 22320 217 0/4, KZ [HT] oba
detail AM217031 Basics of Control Engineering 22320 217 zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] zimní
detail AM217032 Interdisciplinary project I 22320 217 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail AM217033 Introduction to laboratory practice 22320 217 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní
detail AP217001 Applied Hydrochemistry 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP217002 Technical Microbiology 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP217003 Biological Wastewater Treatment and Reuse 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP217004 Anaerobic Biotechnology 22320 217 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP217005 Applied and Technical Hydrobiology 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP217006 Drinking Water Treatment 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP217007 Water Management in Industry 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP217008 Physico-chemical Wastewater Treatment 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail B217001 Základní metody analýzy vody 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail B217002 Průmyslové odpadní vody 22320 217 letní s.:3/0, Zk [HT] letní
detail B217003 Hydrochemie 22320 217 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní
detail B217004 Hospodaření s vodou ve Smart Cities 22320 217 letní s.:3/0, Zk [HT] letní
detail B217005 Čištění odpadních vod 22320 217 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail B217006 Úprava vody 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail B217007 Ochrana vodních zdrojů 22320 217 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail B217008 Technická mikrobiologie a hydrobiologie 22320 217 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail B217009 Technologie výroby bioplynu a biomethanu 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail B217010 Management vodního hospodářství 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail B217011 Voda v krajině 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail B217012 Vodohospodářský projekt 22320 217 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní
detail B217013 Základy Hydrochemie 22320 217 2/0, Zk [HT] oba
detail B217014 Adaptace vodního hospodářství na změny klimatu 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail CZV217001 Mikroskopická analýza aktivovaného kalu a plovoucích materiálů z ČOV 22320 217 0/12, Jiné [HT] oba
detail CZV217002 Mikroskopický kurz z hydrobiologie 22320 217 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail D217002 Hydrochemie 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail D217004 Technická mikrobiologie 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail D217005 Biologické čištění odpadních vod 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail D217006 Anaerobní biotechnologie 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail D217008 Aplikovaná a technická hydrobiologie 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail D217009 Úprava vody 22320 217 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D217011 Vodní hospodářství v průmyslu 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail D217026 Fyzikálně-chemické čištění odpadních vod 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail M217001 Voda ve farmacii 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M217002 Distribuční sítě a stokování 22320 217 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M217003 Biologické čištění odpadních vod 22320 217 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní
detail M217004 Výpočty biologických čistíren odpadních vod 22320 217 letní s.:1/2, KZ [HT] letní
detail M217005 Vodní hospodářství průmyslu 22320 217 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail M217006 Vodárenství 22320 217 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní
detail M217007 Technologické výpočty a modelování 22320 217 zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M217008 Speciální metody analytiky vody 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M217009 Mikrobiologie v technologii vody 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M217010 Analytika vody 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M217011 Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie 22320 217 letní s.:0/4, KZ [HT] letní
detail M217012 Laboratoř analytiky vody 22320 217 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní
detail M217013 Laboratoř technologie vody 22320 217 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní
detail M217014 Hydrologie a pedologie 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M217015 Hydrobiologie 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M217016 Fyzikálně chemické čištění odpadních vod 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M217017 Biodegradace a ekotoxicita 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M217018 Anaerobní čistírenské procesy 22320 217 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M217019 Kalové hospodářství 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M217020 Předdiplomní seminář technologie vody 22320 217 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní
detail M217021 Laboratorní projekt technologie vody I 22320 217 letní s.:0/6, KZ [HT] letní
detail M217022 Seminář k projektu technologie vody 22320 217 letní s.:0/2, KZ [HT] letní
detail M217023 Laboratorní projekt technologie vody II 22320 217 zimní s.:0/7, KZ [HT] zimní
detail M217024 Patogeny a rizikové organismy v životním prostředí 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M217025 Technologie čištění odpadních vod 22320 217 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M217030 Laboratoř udržitelného rozvoje 22320 217 0/4, KZ [HT] oba
detail P217001 Aplikovaná hydrochemie 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail P217002 Technická mikrobiologie 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail P217003 Biologické čištění odpadních vod a jejich opětovné použití 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail P217004 Anaerobní biotechnologie 22320 217 2/1, Jiné [HT] oba
detail P217005 Aplikovaná a technická hydrobiologie 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail P217006 Úprava pitné vody 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail P217007 Vodní hospodářství v průmyslu 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail P217008 Fyzikálně chemické čištění odpadních vod 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
 
VŠCHT Praha