PředmětyPředměty(verze: 955)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail AB320001 Biochemistry I 22330 320 zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AB320002 Biochemistry II 22330 320 2/0, Zk [HT] oba ne
detail AB320003 Biology I 22330 320 2/0, Zk [HT] oba ne
detail AB320004 Biology: Laboratory 22330 320 letní s.:0/2, KZ [HT] letní ne
detail AB320005 Laboratory of biochemistry 22330 320 0/4, KZ [HT] oba ne
detail AB320006 Bioanalytical Methods 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AB320007 Microbiology 22330 320 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail AB320009 Microbiology: Laboratory 22330 320 letní s.:0/5, KZ [HT] letní ne
detail AB320015 Molecular genetics and DNA analysis 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM320010 Enzymology 22330 320 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM320017 Genetic Engineering 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM320027 Food Microbiology 22330 320 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail AM320028 Laboratory of Food Microbiology 22330 320 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail AM320043 Molecular Modelling 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM320045 Environmental Microbiology 22330 320 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail AM320086 Molecular Basis of Evolution 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AP320001 General Microbiology 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP320002 Molecular Mechanisms of Bacteria-Host Interactions 22330 320 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP320003 Microbial Ecology 22330 320 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP320004 Special Enzymology 22330 320 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP320005 Biophysical chemistry 22330 320 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP320006 Imunochemistry 22330 320 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP320007 Advanced imaging techniques 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP320008 Research Trends in Biochemistry and Microbiology 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP320009 Biochemical Methods 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP320010 Food Microbiology 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP320011 Experimental techniques of structural biology 22330 320 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP320012 Virology 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP320013 Industrial Microbiology 22330 320 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP320014 Clinical Microbiology 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP320017 Technology Transfer and Intellectual Property Protection 22330 320 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP320018 Seminar in Biochemistry and Microbiology 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP320019 Special biochemistry 22330 320 letní s.:2/0, Jiné [HT] letní ne
detail B320001 Biochemie I 22330 320 3/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail B320002 Biochemie II 22330 320 2/0, Zk [HT] oba ne
detail B320003 Biologie I 22330 320 2/0, Zk [HT] oba ne
detail B320004 Laboratoř biologie 22330 320 letní s.:0/2, KZ [HT] letní ne
detail B320005 Laboratoř biochemie 22330 320 0/4, KZ [HT] oba ne
detail B320006 Bioanalytické metody 22330 320 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B320007 Mikrobiologie 22330 320 3/0, Zk [HT] oba ne
detail B320008 Laboratoř programu Bioinformatika II 22330 320 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail B320009 Laboratoř mikrobiologie 22330 320 letní s.:0/5, KZ [HT] letní ne
detail B320010 Izolace a charakterizace biomakromolekul 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B320012 Trestní právo pro forenzní analýzu 22330 320 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B320013 Mikroskopie a mikroanalýza ve forenzních vědách 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B320015 Molekulová genetika a analýza DNA 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B320016 Základy fyziologie člověka 22330 320 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B320017 Soudní lékařství 22330 320 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B320018 Bioterorismus 22330 320 letní s.:1/0, Zk [HT] letní ne
detail B320019 Laboratoř analýzy biologických materiálů 22330 320 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail B320021 Seminář specializačního projektu 22330 320 zimní s.:0/1, KZ [HT] zimní ne
detail CZV320001 Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví 22330 320 0/0, Jiné [HS] oba ne
detail CZV320002 Praktický kurz PCR technik 22330 320 0/8, Z [HS] oba ne
detail M320001 Biofyzikální chemie 22330 320 2/1, Zk [HT] oba ne
detail M320002 Analytická chemie v biochemii 22330 320 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail M320003 Hematologie a imunologie 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M320004 Imunochemie a laboratoř imunochemie 22330 320 zimní s.:1/3, KZ [HT] zimní ne
detail M320005 Koncepce laboratorních a diagnostických vyšetření 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M320006 Stanovení analytů v medicíně 22330 320 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M320007 Patobiochemie II 22330 320 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M320008 Patobiochemie I 22330 320 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M320009 Laboratorní projekt I 22330 320 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail M320010 Enzymologie 22330 320 2/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail M320011 Biochemie a fyziologie rostlin 22330 320 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail M320013 Laboratorní projekt II 22330 320 letní s.:0/8, KZ [HT] letní ne
detail M320014 Laboratorní projekt III 22330 320 zimní s.:0/15, KZ [HT] zimní ne
detail M320015 Databáze a počítačové nástroje v biochemickém výzkumu 22330 320 letní s.:0/2, KZ [HT] letní ne
detail M320016 Mikrobiologie životního prostředí 22330 320 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M320017 Genové inženýrství 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M320018 Hygienicko-klinická mikrobiologie 22330 320 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M320019 Biochemie mikroorganismů 22330 320 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M320020 Syntetická biologie a geneticky modifikované organismy 22330 320 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail M320021 Bioléčiva 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M320022 Seminář strukturní bioinformatiky 22330 320 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail M320023 Moderní instrumentální metody strukturní biologie 22330 320 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail M320024 Molekulární mechanismy bakteriální virulence 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M320025 Prezentace odborného projektu 22330 320 0/3, Z [HT] oba ne
detail M320027 Potravinářská mikrobiologie 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M320028 Laboratoř potravinářské mikrobiologie 22330 320 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail M320029 Klinická laboratorní diagnostika 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M320030 Nové trendy klinického výzkumu a vývoje léčiv 22330 320 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M320032 Farmaceutická mikrobiologie 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M320033 Praktický seminář z hygienicko-klinické mikrobiologie 22330 320 zimní s.:1/1, KZ [HT] zimní ne
detail M320034 Forenzní genetika 22330 320 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M320035 Základy patologie člověka 22330 320 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M320037 Bioetika 22330 320 zimní s.:0/1, Z [HT] zimní ne
detail M320038 Organizace zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví 22330 320 zimní s.:0/1, Z [HT] zimní ne
detail M320039 Bioanalytická laboratoř I 22330 320 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail M320040 Bioanalytická laboratoř II 22330 320 letní s.:0/9, KZ [HT] letní ne
detail M320041 Bioanalytická laboratoř III 22330 320 zimní s.:0/12, KZ [HT] zimní ne
detail M320043 Molekulové modelování 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M320044 Potravinářská biochemie 22330 320 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M320048 Laboratoř klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství 22330 320 0/5, KZ [HT] oba ne
detail M320049 Laboratoř lékařské mikrobiologie, imunologie a alergologie 22330 320 letní s.:0/5, KZ [HT] letní ne
detail M320050 Laboratoř histologie, molekulární biologie a genetiky 22330 320 0/5, KZ [HT] oba ne
detail M320051 Ochrana veřejného zdraví 22330 320 0/3, KZ [HT] oba ne
detail M320052 Eukaryotní mikrobiologie 22330 320 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M320053 Virologie 22330 320 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M320054 Živočišné buněčné kultury a jejich využití 22330 320 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M320055 Laboratoř biochemických metod a genového inženýrství 22330 320 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail M320078 Vyhodnocení dat ve statistickém balíku R 22330 320 0/15, Z [HS] oba ne
detail M320079 Bioinformatické zpracování dat 22330 320 zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M320080 Analýza sekvenčních dat 22330 320 letní s.:1/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M320081 Bioinformatický projekt I 22330 320 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail M320082 Bioinformatický projekt II 22330 320 letní s.:0/8, KZ [HT] letní ne
detail M320083 Bioinformatický projekt III 22330 320 zimní s.:0/15, KZ [HT] zimní ne
detail M320084 Proteomická analýza 22330 320 zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M320085 Seminář biochemie prokaryot a eukaryot 22330 320 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail P320001 Obecná mikrobiologie 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P320002 Molekulární podstata interakcí bakterií s hostiteli 22330 320 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P320003 Mikrobiální ekologie 22330 320 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P320004 Speciální enzymologie 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P320005 Biofyzikální chemie 22330 320 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P320006 Imunochemie 22330 320 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P320007 Pokročilé zobrazovací techniky 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P320008 Trendy v biochemickém a mikrobiologickém výzkumu 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P320009 Biochemické metody 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P320010 Potravinářská mikrobiologie 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P320011 Experimentální techniky strukturní biologie 22330 320 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P320012 Virologie 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P320013 Průmyslová mikrobiologie 22330 320 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P320014 Klinická mikrobiologie 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P320016 Mikrobiologie v památkové péči 22330 320 zimní s.:2/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P320017 Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví 22330 320 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní ne
detail P320018 Odborný seminář z biochemie a mikrobiologie 22330 320 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P320019 Speciální biochemie 22330 320 letní s.:2/0, Jiné [HT] letní ne
 
VŠCHT Praha