PředmětyPředměty(verze: 955)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail AB413001 Mathematics A 22340 446 3/4, Z+Zk [HT] oba ne
detail AB413002 Mathematics B 22340 446 letní s.:3/3, Z+Zk [HT] letní ne
detail AB413003 Applied Statistics 22340 446 letní s.:1/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail AB413004 Numerical Methods 22340 446 2/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail AB413005 Computer Algebra System Maple 22340 446 letní s.:0/2, KZ [HT] letní ne
detail AB413009 Introduction to Mathematical Optimization 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AB444007 Measuring and Control Engineering 22340 446 2/1, Zk [HT] oba ne
detail AB445001 Computer Practice 22340 446 0/3, KZ [HT] oba ne
detail AB445002 Mathematical Methods in Engineering 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AB445007 Signal Processing 22340 446 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail AB445022 Advanced functional materials and technologies in cybernetics 22340 446 zimní s.:3/1, Zk [HT] zimní ne
detail AM413001 Fourier Transform 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM413004 Multivariate data analysis 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM413007 Mathematics for chemical engineers 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM413010 Numerical algorithms 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM444006 Measuring Technique 22340 446 2/3, Zk [HT] oba ne
detail AM445002 Digital Signal and Image Processing 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM445003 Control Theory 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM445004 Neural Networks 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail AP413001 Graph Theory and Applications 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP413002 Numerical Linear Algebra 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP413003 Numerical Methods for Engineering 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP413004 Deterministic and stochastic discrete systems 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP413005 Numerical methods of Analysis of Non-linear Dynamical Models 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP413006 Non-linear Optimalization 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP413007 Dynamical Systems 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP413008 Fourier Transform 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP413009 Advanced Methods of Applied Mathematics 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP444009 Advanced Measurement Methods in Experimental Physics and Chemistry 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445001 Numerical Analysis and Computer Graphics 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445002 Image Processing 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445003 Analysis of Multidimensional Biomedical Signals 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445004 Computational Intelligence 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445005 Modelling of Technological Processes 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445006 Design of Control Systems 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445007 Engineering Optimalization 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445008 Digital Signal and Image Processing 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445009 Robotic systems 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445010 Advanced Control Engineering 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445011 Modelling Mathematical Processes for PhD Students 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445012 Experimental Identification 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP445013 Advanced Methods of Signal Processing for PhD Students 22340 446 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail B413001 Matematika A 22340 446 3/4, Z+Zk [HT] oba ne
detail B413002 Matematika B 22340 446 3/3, Z+Zk [HT] oba ne
detail B413003 Aplikovaná statistika 22340 446 1/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail B413004 Numerické metody 22340 446 2/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail B413005 Počítačový algebraický systém Maple 22340 446 letní s.:0/2, KZ [HT] letní ne
detail B413006 Fourierova transformace pro studenty bakalářského studia 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B413007 Repetitorium středoškolské matematiky 22340 446 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail B413008 Základy matematiky 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail B413009 Základy matematické optimalizace 22340 446 2/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail B413010 Finanční matematika 22340 446 letní s.:2/1, KZ [HT] letní ne
detail B413011 Diskrétní matematika 22340 446 letní s.:2/1, KZ [HT] letní ne
detail B413012 Vybrané kapitoly z matematiky 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail B413013 Výběrový seminář k Matematice A 22340 446 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail B413014 Výběrový seminář k Matematice B 22340 446 letní s.:0/2, Z [HT] letní ne
detail B445001 Počítačové praktikum 22340 446 0/3, KZ [HT] oba ne
detail B445002 Matematické metody v inženýrství 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B445003 Webové aplikace v chemii 22340 446 zimní s.:1/3, KZ [HT] zimní ne
detail B445004 Počítačová grafika 22340 446 letní s.:1/3, Z+Zk [HT] letní ne
detail B445005 Objektově orientované programování 22340 446 letní s.:2/3, Z+Zk [HT] letní ne
detail B445006 Tabulkové aplikace 22340 446 zimní s.:1/2, KZ [HT] zimní ne
detail B445007 Zpracování signálů 22340 446 letní s.:2/3, Z+Zk [HT] letní ne
detail B445008 Zpracování obrazů I 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B445009 Počítačové řídicí systémy 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B445010 Umělá inteligence v chemii 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail B445011 Návrhy databázových systémů 22340 446 letní s.:1/3, Z+Zk [HT] letní ne
detail B445012 Počítačový sběr dat 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail B445013 Programovací techniky 22340 446 zimní s.:1/3, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B445014 Úvod do programování a algoritmů 22340 446 zimní s.:1/3, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B445015 Základy mikroprocesorové techniky 22340 446 letní s.:1/2, KZ [HT] letní ne
detail B445016 Algoritmizace a programování v Matlabu 22340 446 0/3, KZ [HT] oba ne
detail B445018 Databázové systémy v chemii 22340 446 zimní s.:1/3, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B445019 Kybernetika I 22340 446 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail B445020 Kybernetika II 22340 446 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B445021 Kybernetika III 22340 446 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail B445022 Pokročilé funkční materiály a technologie v kybernetice 22340 446 zimní s.:3/1, Zk [HT] zimní ne
detail B445023 Úvod do studia chemické kybernetiky 22340 446 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail B445053 Matlab pro pokročilé a obrazová analýza 22340 446 letní s.:0/15, KZ [HS] letní ne
detail B445054 Metody dolování dat 22340 446 0/10, Z [HS] oba ne
detail B445055 Relační databáze a korelace dat 22340 446 0/15, Z [HS] oba ne
detail CZV413001 Základy matematiky pro bakaláře 22340 446 4/0, Zk [HT] oba ne
detail CZV453001 Univerzita 3. věku 22340 446 zimní s.:0/3, --- [HT] zimní ne
detail CZV453002 Univerzita 3. věku 22340 446 letní s.:0/3, --- [HT] letní ne
detail M413001 Fourierova transformace 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M413002 Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M413003 Metody aplikované matematiky 22340 446 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M413004 Mnohorozměrná analýza dat 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M413005 Optimalizace inženýrských procesů 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M413006 Metody analýzy nelineárních dynamických modelů 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M413007 Matematika pro chemické inženýry 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M413008 Parciální diferenciální rovnice 22340 446 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail M413009 Matematické modelování a optimální řízení 22340 446 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M413041 Mathematica 22340 446 letní s.:0/15, Z [HS] letní ne
detail M413042 Vybrané metody vícerozměrné statistiky 22340 446 letní s.:0/15, Z [HS] letní ne
detail M444004 Měření a řízení v průmyslových procesech 22340 446 2/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail M444005 Laboratoř z měření a řízení v průmyslových procesech 22340 446 0/3, KZ [HT] oba ne
detail M445001 Grafika v inženýrství 22340 446 letní s.:1/3, Z+Zk [HT] letní ne
detail M445002 Číslicové zpracování signálů a obrazů 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M445003 Teorie řízení 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M445004 Neuronové sítě 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M445005 Matematické modelování procesů 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M445006 Technické prostředky měření a řízení 22340 446 zimní s.:2/2, KZ [HT] zimní ne
detail M445007 Experimentální identifikace 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M445008 Magisterský projekt 22340 446 zimní s.:0/4, Zk [HT] zimní ne
detail M445009 Pokročilé metody řízení 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M445010 Pokročilé zpracování obrazů 22340 446 letní s.:1/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M445011 Inženýrská optimalizace 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M445012 Procedurální programování 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M445013 Aplikace mikroprocesorů 22340 446 zimní s.:2/1, KZ [HT] zimní ne
detail M445014 Aplikovaná umělá inteligence 22340 446 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M445015 Distribuované zpracování dat 22340 446 zimní s.:2/2, KZ [HT] zimní ne
detail M445016 Biosignály a modely 22340 446 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail M445017 Sekvenční řízení 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M445018 Průmysl 4.0 22340 446 zimní s.:1/2, KZ [HT] zimní ne
detail M445019 Prediktivní řízení 22340 446 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M445020 Aplikace měření a řízení v chemii 22340 446 zimní s.:0/6, Zk [HT] zimní ne
detail M445021 Statistické rozpoznávání 22340 446 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M445022 Technologická praxe 22340 446 letní s.:0/0, KZ [HT] letní ne
detail M445023 Úvod do Pythonu 22340 446 zimní s.:1/3, KZ [HT] zimní ne
detail M445024 Strojové učení v Pythonu 22340 446 2/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail M445025 Semestrální projekt DICH 22340 446 zimní s.:0/7, KZ [HT] zimní ne
detail M445053 Paralelní a distribuované zpracování dat v jazyce Java a C# 22340 446 zimní s.:0/10, KZ [HS] zimní ne
detail P413001 Teorie grafů a její aplikace 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P413002 Numerická lineární algebra 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P413003 Numerické metody pro inženýry 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P413004 Deterministické a stochastické diskrétní systémy 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P413005 Numerické metody analýzy nelineárních dynamických modelů 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P413006 Optimalizace nelineárních problémů 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P413007 Dynamické systémy 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P413008 Fourierova transformace 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P413009 Moderní metody aplikované matematiky 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P444009 Pokročilé metody měření v experimentální fyzice a chemii 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P445001 Numerická analýza a počítačová grafika 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P445002 Zpracování obrazů 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P445003 Analýza vícerozměrných biomedicínských dat 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P445004 Počítačová inteligence 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P445005 Modelování procesů 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P445007 Inženýrská Optimalizace 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P445008 Číslicové zpracování signálů a obrazů 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P445010 Pokročilé metody řízení procesů 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P445011 Matematické modelování procesů pro doktorandy 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P445012 Experimentální identifikace 22340 446 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P445013 Pokročilé metody zpracování signálů pro doktorandy 22340 446 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
 
VŠCHT Praha