Properties and Testing of Metals - B106004
Title: Vlastnosti a zkoušení kovů
Guaranteed by: Department of Metals and Corrosion Engineering (106)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Ing. J. Šerák, Ph.D. předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Šerák Jan Ing. Ph.D.
Interchangeability : N106006
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The aim of this subject is to introduce the basic mechanical properties of metals, explaining the relationship between the mechanical properties and the microstructure, the fracture mechanisms. Methods of study of metals are described.
Last update: Fialová Jana (02.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

evaluate the mechanical properies of metallic materials.

decide about the use of alloys based on the loading conditions.

prevent cracks of materials in engineering practice.

Last update: Fialová Jana (02.01.2018)
Literature -

R:Holeček S.: Kovové konstrukční materiály I, skriptum VŠCHT Praha, 1997, 8070803096

R:Vojtěch D.: Kovové konstrukční materiály II, skriptum VŠCHT Praha, 1999, 8070803509

R:Vojtěch D.: Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT v Praze, 2010, 9788070807415

R:Veles P. : Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, Bratislava, ALFA, 1989,

R:Pluhař J. a kol. : Nauka o materiálech, SNTL Praha, 1989,0420589

R:Pluhař J. a kol. : Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL Praha, 1987, 0441187

A:Holeček S., Franěk J. : Návody k laboratorním cvičením oboru I, skriptum VŠCHT Praha, 1989, 8070800208

A:Pluhař J., Koritta J.: Strojírenské materiály, SNTL Praha, 1977, 0421277

A:Kubíček L.: Krystalizace kovů a slitin, skriptum VŠCHT, 1991, 8070801301

A:Jandoš F., Říman R., Gemperle A.: Využití moderních laboratorních metod v metalografii, SNTL Praha, 1985, 0441385

A:Slovák S., Rusín K. : Teorie slévání, SNTL Praha, 1990, 8003004004

A:Kratochvíl P., Lukáč P., Sprušil B. : Úvod do fyziky kovů I, SNTL Praha, 1984, 0401084

A:Sedláček V. : Zotavení a rekrystalizace, Academia Praha, 1985, 2113085

A:Strnadel B. : Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství, Ostravské tiskárny, Ostrava, 1998, 21048772

Last update: Fialová Jana (02.01.2018)
Learning resources -

www.vscht.cz/met/serak/vzk/index.htm

Last update: Fialová Jana (02.01.2018)
Syllabus -

1. Microstructure of materials. Metallography.

2. Light and electron microscopy.

3. Elastic and plastic properties.

4. Lattice deffects and their interactions with barriers.

5. Deformation, hardening and relaxation mechanisms.

6. Tensile, pressure, bending, shear and torsion testing.

7. Hardness testing.

8. Fracture mechanisms. Ductile and brittle fracture.

9. Testing of brittle fracture resistance.

10. Material fatique.

11. High temperature properties of metals.

12. Non-destructive testing of materials.

13. Phase transformations - methods of study.

14. Casting properties of metals and alloys.

Last update: Fialová Jana (02.01.2018)
Registration requirements -

Physics I

Introduction to Study of Materials

Last update: Fialová Jana (02.01.2018)
Course completion requirements -

2 continuous credit tests

oral exam

Last update: Šerák Jan (20.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 40
Oral examination 50