SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Fundamentals of Chemistry of Pharmaceuticals - B110009
Title: Základy farmakochemie
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (110)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Hampl František doc. Ing. CSc.
Holakovský Roman Mgr. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Pre-requisite : {x}
Interchangeability : N110026, Z110026
Is interchangeable with: AB110009
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The aim of the course is to provide the basics of the chemistry of pharmaceuticals which should help the students to start their professional career in pharmaceutical industry (R&D, manufacture) and in the drug distribution. The introductory lectures cover general pharmaceutical chemistry: basic terms and definitions, introduction to pharmacology, drug design and development. The main part of the course deals with the main drug therapeutic groups and highlights the structures and syntheses of the most frequently used drugs from each group.
Last update: Ménová Petra (24.02.2021)
Aim of the course -

Students will know:

basic pharmacological terms

methods of drug development and phases of drug testing

main therapeutic groups of drugs

pharmacophores of the most frequently used drugs and the principles of their modes of action

syntheses of the most frequently used drugs

Last update: Ménová Petra (24.02.2021)
Literature -

D: Vardanyan R., Hruby V. : Syntheses of Essential Drugs. Elsevier, 2006. 9780444521668

D: Patrick G. L.: An Introduction to Medicinal Chemistry. 6th ed. Oxford University Press, Oxford 2017. 9780198749691

D: Kleemann A.; Engel J.; Kutscher B.; Reichert D.: Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications. 5th ed. Stuttgart : Thieme, 2009. 9783135584058

Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

Student může přistoupit ke zkoušce ze Základů farmakochemie po splnění následující podmínky:

Úspěšně složil zkoušku z Organické chemie B nebo z Organické chemie II

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část zkoušky trvá 90 min. a je klasifikována 100 body. Písemná zkouška má dvě části:

  • Část A zahrnuje celkem 11 otázek: sedm otázek po pěti bodech zaměřených na reakce související se syntézou léčiv, dvě otázky za celkem devět bodů zaměřené na nakreslení nebo poznání struktur léčiv a dvě otázky po třech bodech zaměřené na farmakologii , tj. celkem 50 bodů
  • Část B zahrnuje celkem 7 otázek: tři rozsáhlejší otázky po deseti bodech zaměřené na syntézu nějakého léčiva včetně jeho vlastností, jednu otázku za pět bodů na stereochemii a tři otázky po pěti bodech zaměřené na speciální farmakologii, tj. celkem 50 bodů

Je-li výsledek písemné zkoušky v části A alespoň 35 bodů a celkový součet výsledků v částech A a B dohromady alespoň 50 bodů, může student skládat ústní zkoušku. Pokud tuto podmínku student nesplnil, je klasifikován známkou "F". Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, musí znovu opakovat i písemnou část zkoušky bez ohledu na výsledek té předchozí. Při neomluvené neúčasti na zkouškovém termínu student získává 0 bodů z testu a je klasifikován známkou "F".

Sylaby, vzorové písemky a další materiály jsou umístěny na e-learningu: https://e-learning.vscht.cz/

Nejpravděpodobnější organizace zkoušek:

8:00 - 9:30 Písemná část zkoušky

9:30 Opravování písemné části zkoušky; výsledky jsou postupně zveřejňovány ve studentském informačním systému, případně e-mailem. E-mailem se student dozví čas a místo ústní části zkoušky.

10:30 - 12:30 Obvyklý začátek ústní zkoušky; pořadí studentů si určuje zkoušející. V případě, že je zkoušející zaneprázdněn, se ústní zkouška se může konat později odpoledne nebo jiný den.

Last update: Ménová Petra (31.08.2022)
Syllabus -

1. Introduction. Basic terms and definitions

2. Introduction to pharmacology: pharmacokinetics and pharmacodynamics

3. Drug design and development; drug registration

4. Analgesics-antipyretics, non-steroidal anti-inflammatory agents

5. Opioid analgesics

6. Central nervous system drugs: anaesthetics, sedatives, hypnotics

7. Central nervous system drugs: psychiatric drugs

8. Autonomous nervous system drugs: sympathomimetics and sympatholytics

9. Autonomous nervous system drugs: parasympathomimetics and parasympatholytics

10. Local anaesthetics and myorelaxants

11. Antihistamines and antiallergics; treatment of cough

12. Cardiovascular system drugs

13. Digestive tract therapeutic agents

14. Antiseptics and antiinfective agents

Last update: Ménová Petra (24.02.2021)
Entry requirements -

Fundamentals of Organic chemistry (J. McMurry: Organic Chemistry, 6th Ed. or equivalent) are considered as a prerequisite for attending the course. A student can be enrolled for Introduction into Chemistry of Pharmaceuticals after successful passing the entry test in organic chemistry.

Last update: Ménová Petra (24.02.2021)
Registration requirements -

Organic Chemistry B (B110002) or Organic Chemistry II (B110004)

Last update: Kundrát Ondřej (15.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části.

Last update: Kundrát Ondřej (15.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 40
Oral examination 60

 
VŠCHT Praha