SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Basic Pharmacochemistry - Z110026
Title: Základy farmakochemie
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (110)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2007
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hampl František doc. Ing. CSc.
Is interchangeable with: N110026, AB110009, B110009, S110026
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět poskytuje základní informace z oboru farmakochemie, které by měly absolventům VŠCHT pomoci při zahájení profesionální kariéry ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve výrobě či v distribuci léčiv. Úvodní přednášky jsou věnovány obecné farmakochemii (základní pojmy a definice, principy vzájemného působení organismu a léčiv, metody používané v designu léčiv, zásady správné výrobní praxe). Hlavní část přednášek je věnována systematické farmakochemii podávající přehled struktur a syntéz nejfrekventovanějších léčiv. Povinné předcházející předměty: Organická chemie I a II. Doporučené předcházející předměty: Biochemie I.
Last update: Hladíková Jana (14.09.2006)
Literature - Czech

F. Hampl, J. Paleček: Farmakochemie. Vydavatelství VŠCHT v Praze, 2002.

Last update: Hladíková Jana (14.09.2006)
Syllabus - Czech

1. Úvod. Základní pojmy a definice.

2. Interakce léčiv s organismem - základní pojmy z farmakogie.

3. Metody vývoje nových léčiv. Registrace léčiv. Správná výrobní praxe.

4. Analgetika, antipyretika, protizánětlivé látky.

5. Léčiva centrálního nervového systému: celková anestetika, sedativa, hypnotika.

6. Léčiva centrálního nervového systému: psychofarmaka.

7. Léčiva vegetativního nervového systému: sympatomimetika a sympatolytika.

8. Léčiva vegetativního nervového systému: parasympatomimetika a parasympatolytika. Lokální anestetika a myorelaxancia.

9. Antihistaminika a antialergika. Antitusika a expektorancia.

10. Léčiva oběhového systému.

11. Léčiva trávicího traktu.

12. Dezinficiencia a látky používané v terapii infekčních onemocnění.

13. Cytostatika.

14. Vitaminy a hormony.

Last update: Hladíková Jana (14.09.2006)
 
VŠCHT Praha