SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Inorganic materials of monumets II - B148002
Title: Anorganické materiály památek II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Novák Michal Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148004, N148004A
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The subject provides an overview of the basic inorganic materials of the monuments - stone, building binders, glass, ceramics, metals and pigments. Basic information on structure, origin, raw materials and material production and their basic properties are provided. For each group of materials, emphasis is placed on conservation and restoration with case studies.
Last update: Kouřil Milan (15.02.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • use the basics of properties, composition and methods of conservation of inorganic materials (stone, metals, glass, ceramics, building binders and materials)

Last update: Kouřil Milan (15.02.2018)
Literature -

R: Kratochvíl B., Švorčík V., Vojtěch D., Úvod do studia materiálů (skriptum), VŠCHT, Praha 2005

A: Vojtěch D.: Kovové materiály, VŠCHT Praha 2006

R: Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů, Technické muzeum v Brně 2011

A: Callister W. D., Materials Science and Engineering, John Wiley and Sons, New York 1994

R: Kotlík P. a kol.: Stavební materiály historických objektů, VŠCHT Praha 1999

A: Rovnaníková P.: Omítky. STOP, Praha 2002

A: Kolektiv autorů: Vápno. STOP Praha 2001

A: Vaněček I.: Nástěnné malby. STOP Praha 2000

A: Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2008.

A:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988, ISBN: 0482681

R: Koob P.S: Conservation and Care of Glass Objects, Archetype Publications, New York, London 2006.

R: Zlámalová Cílová, Z., Knězů Knížová M., Kučerová I.: Metodika konzervování-restaurování objektů ze skla s nízkou chemickou odolností, 2015. http://invenio.nusl.cz/record/204173

Last update: Kučerová Irena (22.02.2018)
Learning resources -

Study materials for lectures at the teacher

Last update: Kouřil Milan (15.02.2018)
Syllabus -

1. Ceramics - types of historical ceramics including their respective surface treatments and their stability

2. Ceramics - archaeological low-temperature porous ceramics, damage, degradation, restoration

3. Ceramics - sintered classic ceramics - stoneware, porcelain, damage, degradation, restoration

4. Glass - types of historical glasses and their refinement

5. Glass - chemical resistance of archaeological and historical glass

6. Glass - restoration of archaeological and historical glass

7. Metals - Fe alloys - Fe-C diagram, production, mechanical properties, influence of alloying elements, heat treatment

8. Metals - non-ferrous metals and their alloys - production, mechanical properties, heat treatment

9. Metals - technology of metal and alloy processing

10. Metals - principles of degradation and corrosion, corrosion protection, surface treatment

11. Stone and other building materials – working and manufacture, properties and use

12. Binders I – manufacture, properties and use

13. Binders II – manufacture, properties and use

14. Causes of deterioration of building materials and their treatment

Last update: Kloužková Alexandra (23.02.2018)
Registration requirements -

B148001 Inorganic materials of monumets I

Last update: Kouřil Milan (15.02.2018)
Course completion requirements -

The succesfull completion of the test is a condition for completing the course.

Last update: Kouřil Milan (20.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha