SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Materials of Cultural Heritage Objects - N148004
Title: Materiály památkových objektů
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2014 to 2019
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0, Ex [HT]
Capacity: winter:32 / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Novák Michal Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148004A
Is interchangeable with: B148002
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)
The lectures introduce students to the properties of basic inorganic and organic materials of culture heritage objects - stone, inorganic binders, glass, ceramics, metal, wood, paper, leather and textile.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to:

  • use the basics of properties, composition and methods of conservation of inorganic materials (stone, metals, glass, ceramics, building binders and materials)
  • use the basics of properties, composition and methods of conservation of organic materials (wood, paper, leather, textile and binders)

Literature -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)

R: http://www.vscht.cz/homepage/rud/index/studium/bakalarske/mpo (accessible only from the ICT domain)

A: Kotlík P. a kol.: Stavební materiály historických objektů, VŠCHT Praha 1999

A: Rovnaníková P.: Omítky. STOP, Praha 2002

A: Kolektiv autorů: Vápno. STOP Praha 2001

A: Vaněček I.: Nástěnné malby. STOP Praha 2000

A: Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo. STOP Praha II. vydání, 2008

A: Ďurovič a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002.

A: May Eric, Mark Jones: Conservation science (Heritage materials), RSC Publishing, 2006.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Study materials are available at the teacher.

http://www.vscht.cz/homepage/rud/index/studium/bakalarske/mpo

Syllabus -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)

1. Stone - origin, structure, properties, corrosion

2. Conservation of stone - methods and materials

3. Building binders - structure, properties, degradation

4. Building materials - structure, properties, degradation

5. Glass - structure, properties, degradation, conservation

6. Ceramics, porcelain - structure, properties, degradation, conservation

7. Metals - structure, properties, corrosion

8. Conservation of metals - materials and methods

9. Biopolymers

10. Natural binders

11. Wood

12. Paper

13. Leather and parchment

14. Textile

Registration requirements -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (30.08.2013)

N106005 Materials Science

Course completion requirements - Czech
Last update: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 98 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha