SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
History of Handicrafts: Glass, Ceramics and Porcelain - B148005
Title: Dějiny uměleckých řemesel-sklo,keramika a porcelán
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu B103 a B104
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Rychnová Lucie PhDr. Ph.D.
Interchangeability : N148016
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The series of lectures focuses on glass, ceramics and porcelain and their technology, stylistic evolution and morphology from prehistoric and ancient times to the present day. It touches upon the heydays of glass and ceramics production in ancient Mesopotamia, Egypt and Europe during the Greek and Roman Empire, through the High Middle Ages to the Early Modern and Modern Age.
Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • use basic orientation in styles, their scheduling and periodization;
  • use knowledge of processing techniques of glass, ceramics and porcelain, including methods of decoration.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Literature -

R:Olga DRAHOTOVÁ, Evropské sklo, Praha 1983

R:Olga DRAHOTOVÁ, Barokní řezané sklo. 1600 - 1760, Praha 1989

R:Jiří FRONEK (ed.), Artěl. Umění pro všední den 1908 - 1935, Praha 2009, ISBN UPM: 978-8071-081-4

R:Jan MERGL (ed.), Z Nového světa do celého světa, 300 let harrachovského skla, Praha 2012, ISBN 978-80-7101-112-5 (UPM)

R:Helmut Ricke (ed.), Czech Glass 1945 - 1980. Design in an Age of Adversity, Stuttgart 2005 , ISBN 3-89790-217-6

R:Radim VONDRÁČEK (ed.), Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848, Praha 2008, ISBN: 978-80-7101-091-3

R:Dagmar HEJDOVÁ - Emanuel POCHE, Porcelán, Praha 1993, ISBN 80-85285-48-7

R:Dagmar HEJDOVÁ - Jan MERGL, Slavkovský porcelán 1792 - 2002, Sokolov 2002 , ISBN 80-86630-00-5

A:Alena BRAUNOVÁ, Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1978

A:Petr Přibyl (ed.)Jiří FRONEK, Plastika a majolika italské renesance, katalog výstavy, Praha 2007, ISBN 80-7035-350-3

A:Helena BROŽKOVÁ (ed.), Buquoyské sklo 1620 - 1851, katalog výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Praha 2001, ISBN: 80-7101-046-4

A:Helena BROŽKOVÁ (ed.), Daniel a Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu, katalog výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Praha 2009, ISBN: 978-80-7101-071-5

A:Olga DRAHOTOVÁ - Dagmar HEJDOVÁ, České sklo I. Sklo období středověku a renesance 13. století - 1. polovina 17. století, katalog výstavy, Praha 1989

A:Helena BROŽKOVÁ - Olga DRAHOTOVÁ - Dagmar HEJDOVÁ, České sklo II. Sklo období baroka 2. polovina 17. století a 18. století, Praha 1989

A:Olga DRAHOTOVÁ a kolektiv, Historie sklářské výroby v českých zemích I. II., Praha 2005

A:Helmut RICKE-Tomáš VLČEK-Alena ADLEROVÁ-Ernst PLOIL, Lötz..Böhmisvhes Glas 1880-1940. Band I. Werkmonographie, Band 2. Katalog der Musterschnitte, München 1989, 3-7913-0984-6

A:Gustav WEISS, Ullstein Gläserbuch. Eine Kultur-und Technikgeschichte des Glases, Berlin - Frankfurt/M - Wien 1966

A:Dagmar HEJDOVÁ - Jan MERGL - Lenka PÁNKOVÁ, Klášterecký porcelán 1794 - 1994, katalog výstavy, Praha 1994

A:Jana KYBALOVÁ, Evropská kamenina, Praha 1989, ISBN 80-85277-01-8

A:Jana KYBALOVÁ, Kamenina v Čechách a na Moravě, Praha 1993, ISBN 80-7038-199-X

A:Rainer RÜCKERT, Meissner Porzellan 1710 - 1810, München 1966

A:Gustav WEISS, Ullstein Porzellanbuch. Eine Stilkunde und Technikgeschichte des Porzellans mit Markenverzeichnis, Berlin - Frankfurt/M - Wien 1966

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Learning resources -

Materials are available at the teacher.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Teaching methods - Czech

Přednášky v kombinaci se semináři

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Syllabus -

1. Origins of Ceramics (and Glass) in Prehistoric Times

2. Glass and Ceramics in Ancient Times

3. Ceramics and Glass in the Middle Ages

4. Venetian Glass

5. Islamic Pottery, Majolica – Beginnings, Hispano-Moresque Ware

6. Italian, Habaner and Delft Faience

7. Porcelain (China and Japan)

8. Origins of European Porcelain

9. Glass of the Early Modern Era beyond the Alps and Bohemian Glass as a Phenomenon

10. Ceramics (earthenware, porcelain) and Glass of Classicism, Biedermeier and Historicism

11. Glass and Ceramics in the Art Nouveau Era

12. Stylistic Evolution in the Interwar Period

13. Glass, Ceramics and Porcelain in Post-war Czechoslovakia, Brussels Style

14. Original Work in the Second Half of the 20th Century

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Registration requirements -

none

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 70 / 84
 
VŠCHT Praha