SubjectsSubjects(version: 877)
Course, academic year 2020/2021
  
History of Handicrafts: Glass, Ceramics and Porcelain - N148016
Title: Dějiny uměleckých řemesel-sklo,keramika a porcelán
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Rychnová Lucie PhDr. Ph.D.
Z//Is interchangeable with: B148005
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
The subject deals with glass, ceramics and porcelain and their technology, style evolution and morphology from Antiquity to the present. The lectures give a complete overview on the issues of glass, ceramics and porcelain developing.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)

Students will be able to:

  • use basic orientation in styles, their scheduling and periodization;
  • use knowledge of processing techniques of glass, ceramics and porcelain, including methods of decoration.

Literature -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)

R:Olga DRAHOTOVÁ, Evropské sklo, Praha 1983

R:Olga DRAHOTOVÁ, Barokní řezané sklo. 1600 - 1760, Praha 1989

R:Jiří FRONEK (ed.), Artěl. Umění pro všední den 1908 - 1935, Praha 2009, ISBN UPM: 978-8071-081-4

R:Jan MERGL (ed.), Z Nového světa do celého světa, 300 let harrachovského skla, Praha 2012, ISBN 978-80-7101-112-5 (UPM)

R:Helmut Ricke (ed.), Czech Glass 1945 - 1980. Design in an Age of Adversity, Stuttgart 2005 , ISBN 3-89790-217-6

R:Radim VONDRÁČEK (ed.), Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848, Praha 2008, ISBN: 978-80-7101-091-3

R:Dagmar HEJDOVÁ - Emanuel POCHE, Porcelán, Praha 1993, ISBN 80-85285-48-7

R:Dagmar HEJDOVÁ - Jan MERGL, Slavkovský porcelán 1792 - 2002, Sokolov 2002 , ISBN 80-86630-00-5

A:Alena BRAUNOVÁ, Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1978

A:Petr Přibyl (ed.)Jiří FRONEK, Plastika a majolika italské renesance, katalog výstavy, Praha 2007, ISBN 80-7035-350-3

A:Helena BROŽKOVÁ (ed.), Buquoyské sklo 1620 - 1851, katalog výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Praha 2001, ISBN: 80-7101-046-4

A:Helena BROŽKOVÁ (ed.), Daniel a Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu, katalog výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Praha 2009, ISBN: 978-80-7101-071-5

A:Olga DRAHOTOVÁ - Dagmar HEJDOVÁ, České sklo I. Sklo období středověku a renesance 13. století - 1. polovina 17. století, katalog výstavy, Praha 1989

A:Helena BROŽKOVÁ - Olga DRAHOTOVÁ - Dagmar HEJDOVÁ, České sklo II. Sklo období baroka 2. polovina 17. století a 18. století, Praha 1989

A:Olga DRAHOTOVÁ a kolektiv, Historie sklářské výroby v českých zemích I. II., Praha 2005

A:Helmut RICKE-Tomáš VLČEK-Alena ADLEROVÁ-Ernst PLOIL, Lötz..Böhmisvhes Glas 1880-1940. Band I. Werkmonographie, Band 2. Katalog der Musterschnitte, München 1989, 3-7913-0984-6

A:Gustav WEISS, Ullstein Gläserbuch. Eine Kultur-und Technikgeschichte des Glases, Berlin - Frankfurt/M - Wien 1966

A:Dagmar HEJDOVÁ - Jan MERGL - Lenka PÁNKOVÁ, Klášterecký porcelán 1794 - 1994, katalog výstavy, Praha 1994

A:Jana KYBALOVÁ, Evropská kamenina, Praha 1989, ISBN 80-85277-01-8

A:Jana KYBALOVÁ, Kamenina v Čechách a na Moravě, Praha 1993, ISBN 80-7038-199-X

A:Rainer RÜCKERT, Meissner Porzellan 1710 - 1810, München 1966

A:Gustav WEISS, Ullstein Porzellanbuch. Eine Stilkunde und Technikgeschichte des Porzellans mit Markenverzeichnis, Berlin - Frankfurt/M - Wien 1966

Learning resources -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)

Materials are available at the teacher.

Teaching methods - Czech
Last update: TAJ148 (20.05.2009)

Pracovní semináře probíhají ve sbírce skla a keramiky Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Syllabus -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)

1. Glass of Antiquity and the Early Middle Ages.

2. Middle Ages and Early Ages, Venetian glass.

3. Glass of Transalpine Ages, the phenomenon of Czech glass.

4. European glass style changes during the 19th century.

5. Glass of interwar era, the phenomenon of Czech Studio Art.

6. Production of ceramics as the oldest expression of material culture.

7. Majolica-beginnings, Hispano Moorish and Italian majolica.

8. Ceramics in Transalpine area, Middle Ages and Early Modern Times.

9. Faience - Haban, Delft, its reflection in Europe.

10. Soft earthenware and the beginnings of industry production.

11. Porcelain - the beginnings of manufacturing technology.

12. The beginnings of porcelain production in Europe (Meissen, etc.).

13. Czech porcelain 1792-1842, manufactories.

14. European porcelain 1815-1940.

Entry requirements - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N148015

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)

History of Handicrafts

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha