SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
History of Handicrafts: Metals - B148006
Title: Dějiny uměleckých řemesel-kovy
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Spiwoková Světlana PhDr.
Interchangeability : N148017
Annotation -
The subject follows two subjects Craft Techniques and History of Craft Arts. Specifities of craft and artistic metal processing in different eras will be presented in individual chapters. Special attention will be paid to techniques and materials common in restoration practice.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

 • characterize various styles
 • determine the techniques which are characteristic for the metal objects production of certain period.

They will understand types and decorations of objects.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Literature -

R: Stehlíková D.: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví, Libri, 2003, ISBN 80-85983-90-7

R: Knápek Z.: edice knih Rukověť starožitníka a sběratele, nakladatel: Ing. Antonín Franek, ISBN 80-85839-53- 9, ISBN 80-85839-32-6, ISBN 80-85839-22-9, ISBN 80-85839-50-4

A: de Morant H.: Dějiny užitého umění, Odeon, 1983

A: Semerák G., Bohman K.: Umělecké kovářství a zámečnictví, SNTL, 1979

A: Křížek L.:Encyklopedie zbraní a zbroje, Libri, 2003

A: Manoušek R.: Zvonařství, Grada, 2006

A: Janotka M. Linhart K: Zapomenutá řemesla, Svoboda, 1984

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Learning resources -

Materials are available at the teacher.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Syllabus -
 • Introduction - blacksmith techniques, basic types of arms, types of liturgical objects, table items and jewelry
 • Prehistory - Metal eras
 • Egypt jewerly and metal processing
 • Antique - bronzes, arms and jewerly of Greece
 • Etruscan and Roman bronzes and jewelry
 • Jewerly of Grand Moravia, emails and Byzantine work of metal
 • Blacksmith processing, liturgics tools and middle age jewelry
 • Renaissance bronzes, jewerly, table silver and tin. Materials of Rudolph II era
 • Baroque - metals, jewerly, liturgy
 • Milestones of 19th century, new materials, industrial influence
 • Biedermeier and historicism
 • Art Noveau, important artists, tin, blacksmith works, jewelry
 • Cubismus, Art deco
 • Design and decorative arts of 20th century
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Registration requirements -

History of art crafts

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Course completion requirements - Chinese

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha