SubjectsSubjects(version: 956)
Course, academic year 2023/2024
  

The web interface of the Educational Info System will be unavailable from 1 August to 2 August due to planned maintenance.

 

Thank you for your understanding and we apologize for any inconvenience.

History of Handicrafts: Metals - N148017
Title: Dějiny uměleckých řemesel-kovy
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Guarantor: Spiwoková Světlana PhDr.
Is interchangeable with: B148006
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The subject follows two subjects Craft Techniques and History of Craft Arts. Specifities of craft and artistic metal processing in different eras will be presented in individual chapters. Special attention will be paid to techniques and materials common in restoration practice.
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

 • characterize various styles
 • determine the techniques which are characteristic for the metal objects production of certain period.

They will understand types and decorations of objects.

Last update: TAJ148 (02.10.2013)
Literature -

R: Stehlíková D.: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví, Libri, 2003, ISBN 80-85983-90-7

R: Knápek Z.: edice knih Rukověť starožitníka a sběratele, nakladatel: Ing. Antonín Franek, ISBN 80-85839-53- 9, ISBN 80-85839-32-6, ISBN 80-85839-22-9, ISBN 80-85839-50-4

A: de Morant H.: Dějiny užitého umění, Odeon, 1983

A: Semerák G., Bohman K.: Umělecké kovářství a zámečnictví, SNTL, 1979

A: Křížek L.:Encyklopedie zbraní a zbroje, Libri, 2003

A: Manoušek R.: Zvonařství, Grada, 2006

A: Janotka M. Linhart K: Zapomenutá řemesla, Svoboda, 1984

Last update: TAJ148 (02.10.2013)
Learning resources -

Materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (02.10.2013)
Requirements to the exam - Czech

1. písemný test - posluchač určí na základě fotografické dokumentace typ předmětu, techniku, sloh, autora nebo století.

2. ústní zkouška - jednotlivé otázky odpovídají obsahu vyučovaných kapitol

Last update: TAJ148 (02.06.2009)
Syllabus -
 • Introduction - blacksmith techniques, basic types of arms, types of liturgical objects, table items and jewelry
 • Prehistory - Metal eras
 • Egypt jewerly and metal processing
 • Antique - bronzes, arms and jewerly of Greece
 • Etruscan and Roman bronzes and jewelry
 • Jewerly of Grand Moravia, emails and Byzantine work of metal
 • Blacksmith processing, liturgics tools and middle age jewelry
 • Renaissance bronzes, jewerly, table silver and tin. Materials of Rudolph II era
 • Baroque - metals, jewerly, liturgy
 • Milestones of 19th century, new materials, industrial influence
 • Biedermeier and historicism
 • Art Noveau, important artists, tin, blacksmith works, jewelry
 • Cubismus, Art deco
 • Design and decorative arts of 20th century
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 30
Oral examination 70

 
VŠCHT Praha