SubjectsSubjects(version: 887)
Course, academic year 2020/2021
  
History of Handicrafts: Metals - N148017
Title: Dějiny uměleckých řemesel-kovy
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Guarantor: Spiwoková Světlana PhDr.
Is interchangeable with: B148006
Annotation -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
The subject follows two subjects Craft Techniques and History of Craft Arts. Specifities of craft and artistic metal processing in different eras will be presented in individual chapters. Special attention will be paid to techniques and materials common in restoration practice.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (02.10.2013)

Students will be able to:

 • characterize various styles
 • determine the techniques which are characteristic for the metal objects production of certain period.

They will understand types and decorations of objects.

Literature -
Last update: TAJ148 (02.10.2013)

R: Stehlíková D.: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví, Libri, 2003, ISBN 80-85983-90-7

R: Knápek Z.: edice knih Rukověť starožitníka a sběratele, nakladatel: Ing. Antonín Franek, ISBN 80-85839-53- 9, ISBN 80-85839-32-6, ISBN 80-85839-22-9, ISBN 80-85839-50-4

A: de Morant H.: Dějiny užitého umění, Odeon, 1983

A: Semerák G., Bohman K.: Umělecké kovářství a zámečnictví, SNTL, 1979

A: Křížek L.:Encyklopedie zbraní a zbroje, Libri, 2003

A: Manoušek R.: Zvonařství, Grada, 2006

A: Janotka M. Linhart K: Zapomenutá řemesla, Svoboda, 1984

Learning resources -
Last update: TAJ148 (02.10.2013)

Materials are available at the teacher.

Requirements to the exam - Czech
Last update: TAJ148 (02.06.2009)

1. písemný test - posluchač určí na základě fotografické dokumentace typ předmětu, techniku, sloh, autora nebo století.

2. ústní zkouška - jednotlivé otázky odpovídají obsahu vyučovaných kapitol

Syllabus -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
 • Introduction - blacksmith techniques, basic types of arms, types of liturgical objects, table items and jewelry
 • Prehistory - Metal eras
 • Egypt jewerly and metal processing
 • Antique - bronzes, arms and jewerly of Greece
 • Etruscan and Roman bronzes and jewelry
 • Jewerly of Grand Moravia, emails and Byzantine work of metal
 • Blacksmith processing, liturgics tools and middle age jewelry
 • Renaissance bronzes, jewerly, table silver and tin. Materials of Rudolph II era
 • Baroque - metals, jewerly, liturgy
 • Milestones of 19th century, new materials, industrial influence
 • Biedermeier and historicism
 • Art Noveau, important artists, tin, blacksmith works, jewelry
 • Cubismus, Art deco
 • Design and decorative arts of 20th century
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 30
Oral examination 70

 
VŠCHT Praha