SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Handicrafts: Textiles - B148007
Title: Dějiny uměleckých řemesel-textil
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Additional information: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Czumalová Petra Mgr.
Interchangeability : N148018
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
The subject extends basic knowledge of development of European art culture. The subject deals with historical development of textile art and its conservation process.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Students will be able to:

  • identify and justify the time and stylistic affiliation of the works of textile art
  • analyze the stages of development of textile art
  • interpret textile works both as a craft and as an art
  • know the basic problems of liturgical, synagogue and national textiles
  • distinguish different types of textile techniques and materials
  • analyze the facture of individual artists, workshops and schools
  • know the iconographic and literary sources
Literature -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

R:BENDA K., HEJDOVÁ D., HERBENOVÁ O., KYBALOVÁ J., NUSKA B., STARÁ D., UREŠOVÁ L., VOKÁČOVÁ V., ZEMINOVÁ M.: Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích od Velké Moravy po dobu gotickou. Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Argo, 1999. ISBN 80-7106-358-4

R:LANGHAMMEROVÁ, J.: Lidové kroje z České republiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-293-6

R:MORANT, H. de: Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost. Praha: Odeon, 1983.

R:RILEYOVÁ, N. (ed.): Dějiny užitého umění. Vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart 2004. ISBN 80-7209-549-8

A:ČECHOVÁ A. L., HALÍKOVÁ, A.: Dějiny odívání: Krajky, výšivky, stuhy, prýmky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-668-0

A:KYBALOVÁ, L., HERBENOVÁ, O., LAMAROVÁ, M. Velký obrazový lexikon módy. Praha: Artia, 1966.

A:ŠIDLOVSKÝ E. G.: Svět liturgie. Praha: Klášter premonstrátů na Strahově, 1991. ISBN 80-85245-12-4

A:VESELSKÁ, D.: Krajky ze sbírek židovského muzea v Praze. Praha: Židovské muzeum, 2004. ISBN 80-85608-86-3

A:WINTER, Z., ZÍBRT, Č.: Dějiny kroje v zemích českých. Praha: F. Šimáček, 1892.

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Study materials are available at the teacher.

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

1. Textile art - basic definition, historical development of the role of textile art.

2. The oldest textile techniques - prehistory, antiquity.

Development of textile art:

3. Development of textile art:Romanesque period.

4. Development of textile art:Gothic.

5. Development of textile art:Renaissance.

6. Development of textile art:Baroque and Rococo.

7. Development of textile art:19th century.

8. Liturgical textiles and clothing

9. Textiles in Jewish culture.

10. National textiles and clothing.

11. Art Education. (textiles).

12. 20th century - new textile technologies and their use in art.

13. 20th century - outline of the knowledge of works of textile art.

14. Basic theory of restoration and conservation of textile works.

Registration requirements -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

History of art crafts

Course completion requirements - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Úkoly ke zkoušce:

Zpracování definitivního textu písemné práce podle postupu dohodnutého s vyučujícím. Odevzdání práce nejpozději týden před zkušebním termínem, na nějž se posluchač hlásí.

Hodnocení zkoušky:

Ústní zkouška zahrnuje jednak rozpravu nad odevzdanou seminární prací, jednak ověření orientace v daném období.

Proporce: Seminární práce: 40%

Ústní zkouška: 40%

Účast v diskusi: 20%

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Report from individual projects 40
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha