SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Handicrafts: Textiles - N148018
Title: Dějiny uměleckých řemesel-textil
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2010 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Guarantor: Czumalová Petra Mgr.
Is interchangeable with: B148007
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The subject extends basic knowledge of development of European art culture. The subject deals with historical development of textile art and its conservation process.
Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • identify and justify the time and stylistic affiliation of the works of textile art
  • analyze the stages of development of textile art
  • interpret textile works both as a craft and as an art
  • know the basic problems of liturgical, synagogue and national textiles
  • distinguish different types of textile techniques and materials
  • analyze the facture of individual artists, workshops and schools
  • know the iconographic and literary sources
Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Literature -

R:BENDA K., HEJDOVÁ D., HERBENOVÁ O., KYBALOVÁ J., NUSKA B., STARÁ D., UREŠOVÁ L., VOKÁČOVÁ V., ZEMINOVÁ M.: Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích od Velké Moravy po dobu gotickou. Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Argo, 1999. ISBN 80-7106-358-4

R:LANGHAMMEROVÁ, J.: Lidové kroje z České republiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-293-6

R:MORANT, H. de: Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost. Praha: Odeon, 1983.

R:RILEYOVÁ, N. (ed.): Dějiny užitého umění. Vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart 2004. ISBN 80-7209-549-8

A:ČECHOVÁ A. L., HALÍKOVÁ, A.: Dějiny odívání: Krajky, výšivky, stuhy, prýmky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-668-0

A:KYBALOVÁ, L., HERBENOVÁ, O., LAMAROVÁ, M. Velký obrazový lexikon módy. Praha: Artia, 1966.

A:ŠIDLOVSKÝ E. G.: Svět liturgie. Praha: Klášter premonstrátů na Strahově, 1991. ISBN 80-85245-12-4

A:VESELSKÁ, D.: Krajky ze sbírek židovského muzea v Praze. Praha: Židovské muzeum, 2004. ISBN 80-85608-86-3

A:WINTER, Z., ZÍBRT, Č.: Dějiny kroje v zemích českých. Praha: F. Šimáček, 1892.

Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Requirements to the exam - Czech

Úkoly:

Zpracování definitivního textu písemné práce podle postupu dohodnutého s vyučujícím. Odevzdání práce nejpozději týden před zkušebním termínem, na nějž se posluchač hlásí.

Hodnocení:

Ústní zkouška zahrnuje jednak rozpravu nad odevzdanou seminární prací, jednak ověření orientace v daném období.

Proporce: Seminární práce: 40%

Ústní zkouška: 40%

Účast v diskusi: 20%

Last update: TAJ148 (07.09.2012)
Syllabus -

1. Textile art - basic definition, historical development of the role of textile art.

2. The oldest textile techniques - prehistory, antiquity.

Development of textile art:

3. Development of textile art:Romanesque period.

4. Development of textile art:Gothic.

5. Development of textile art:Renaissance.

6. Development of textile art:Baroque and Rococo.

7. Development of textile art:19th century.

8. Liturgical textiles and clothing

9. Textiles in Jewish culture.

10. National textiles and clothing.

11. Art Education. (textiles).

12. 20th century - new textile technologies and their use in art.

13. 20th century - outline of the knowledge of works of textile art.

14. Basic theory of restoration and conservation of textile works.

Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Registration requirements -

History of handicraft

Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Report from individual projects 40
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha