SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Chemistry of Fibres - B148015
Title: Chemie vláken
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148028
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The subject deals with chemical composition of textile fibers and their production. Also with possibilities of their identification and degradation.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

Students wii be able to:

basic principles of textile fibers production,

basic degradation processes of textile fibers.

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Literature -

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Prokopová I.: Makromolekulární chemie, VŠCHT, Praha 2004 ISBN 80-7080-554-4

Krčma L.: Degradace textilních vláken a ochrana proti ní. SNTL, Praha 1976.

Militký J.: Textilní vlákna, TU Liberec 2002 ISBN 80-7083-644-X

Last update: Škrdlantová Markéta (17.07.2024)
Learning resources -

e-learning

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Syllabus -

1. Classification of textile

2.Fibres properties

3.Cellulose fibres

4.Protein fibres

5. Production of synthetic fibres

6. Regenerated fibres I

7. Regenerated fibres II

8. Production of synthetic fibres

9. Synthetic fibres I

10. Synthetic fibres II

10.Synthetic fibres III

11.Fibres degradation

12.Methods of textile identification

13.Optical microscopy I

14.Optical microscopy II

Last update: Škrdlantová Markéta (17.07.2024)
Registration requirements -

none

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha