SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Chemistry of Fibres - N148028
Title: Chemie vláken
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B148015
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The subject deals with chemical composition of textile fibers and their production. Also with possibilities of their identification and degradation.
Last update: Škrdlantová Markéta (07.10.2013)
Aim of the course -

Students wii be able to:

  • basic principles of textile fibers production,
  • basic degradation processes of textile fibers.

Last update: TAJ148 (23.09.2013)
Literature -

R: Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998.

Last update: Škrdlantová Markéta (15.08.2013)
Learning resources -

http://eso.vscht.cz

Last update: Škrdlantová Markéta (15.08.2013)
Syllabus -

Kinds of textile fibers

Cellulosic fibers

Proteinaceous fibers.

Synthetic fibers

Regenerated

Polyamides.

Polyesters.

Polypropylene.

Influence of relative humidityand moisture content od textile fibres degradation.

Temperature influence on textile fibers degradation.

Textile fibers corrosion.

Biodeterioration of textile fibers.

Photodeterioration and photooxidation of fibers.

Method of textile fibers identification.

Last update: TAJ148 (31.01.2008)
Entry requirements - Czech

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N110004

Last update: SMIDOVAL (21.05.2009)
Registration requirements -

Organic chemistry I

Last update: Škrdlantová Markéta (15.08.2013)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 80
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20

 
VŠCHT Praha