SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Technical documentation of clothing - B148020
Title: Technická dokumentace oděvů
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru a bude otevřen v případě, že na něj bude zapsáno minimálně 5 studentů.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Hlochová Dana Ing.
Interchangeability : N148040
Annotation -
The subject "Technical Documentation of Garments" deals with various types of technologies used in the fabrication of lined and unlined garments with a particular focus on the professional terminology. It further describes the methods of elaboration of the individual components and parts as well as the vast possibilities of garment decoration. A part of the subject is also dedicated to familiarisation with the professional methods of development of technical drawings and technical descriptions that represent an essential documentation material used in the restorer´s work. The subject also focuses on the theoretical and practical knowledge of a broad range of traditional clothing materials. The so gained findings will be used by the students during a practical reconstruction of a historical costume.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

• prepare technical clothing documentation consisting of a technical drawing and a description of the garment

• maintain adequate formal standards of elaboration in compliance with the professional terminology

• identify the methods of technological elaboration of garments and their individual parts and apply them practically to the restoration of a historical costume

• identify the traditional types of woven fabrics according to their key identification features

• apply the so gained theoretical findings to a practical assignment

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Literature -

R:VELÍKOVÁ, E. Oděvní technologie. Informatorium, 2000.

R:RŮŽIČKOVÁ, D. Oděvní materiály. Skriptum TUL Liberec, 2003

A:TERŠL, S. Malá encyklopedie textilií a odívání. SNTL Praha, 1989.

A:SLEPÁNEK, J. Oděvní názvosloví. SPN Praha, 1973.

A:HAMŘÍK, P. - GALUSEK, D. Oděvní názvosloví. SNTL Praha, 1986.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Syllabus -

1. Clothing terminology

2. Clothing product assembly structure

3. Types of hand stitches - techniques and uses

4. Types of seams - techniques and uses

5. Decorative elements of garments

6. Lined garments

7. Patterning on clothing materials

8. Cotton-based woven fabrics

9. Linen-based woven fabrics

10. Wool-based woven fabrics

11. Silk-based woven fabrics

12. Technical drawing of a product

13. Technical description of a product

14. Reconstruction of a historical costume

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Registration requirements -

Semestral work II

Textile technology

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Klasifikace probíhá na základě kriteriálních písemných testů, u nichž je požadována úspěšnost minimálně 50% pro možnost dalšího pokračování ústní zkouškou.

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha