SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Hydrochemistry - B217003
Title: Hydrochemie
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Interchangeability : N217003
Is interchangeable with: AB217003
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Qualitative and quantitative composition of natural waters, physical and physico-chemical properties of natural waters, chemical reactions and equilibria in waters, inorganic substances in water (main cations), inorganic substances in water(toxic metals), inorganic substances in water (main anions), inorganic substances in water (nitrogen and phosphorus compounds), carbonate chemistry of aquatic systems; dissolved gases, silicon, boron and radioactivity; organic substances in water, chemical and biochemical oxygen demand, total organic carbon; composition, properties and classification of natural waters; composition, properties and classification of drinking and service waters; composition, properties and classification of sewage and industrial waste waters
Last update: Kujalová Hana (16.09.2023)
Aim of the course -

Students will be able to:

assess the quality of the water in terms of its impact for the environment;

assess the quality of the water in terms of its aggressive action on various materials;

assess water quality in terms of hygiene;

explain the behavior of water on the basis of solutions of chemical and biochemical processes in different types of water.

Last update: Fialová Jana (12.12.2017)
Literature -

Lahav, Ori and Birnhack, Liat. Aquatic Chemistry: for Water and Wastewater Treatment Applications, Berlin, Boston: De Gruyter, 2019.

Overway, Kenneth S.; Environmental chemistry: an analytical approach. Hoboken: Wiley, 2017. ISBN 978111875697.

Alan McIntosh, Jennifer Pontius; Science and the Global Environment: Case Studies for Integrating Science and the Global Environment. Elsevier, London 2016; ISBN: 9780128017128.

Patrick L. Brezonik, William A. Arnold; Water Chemistry: The Chemical Processes and Composition of Natural and Engineered Aquatic Systems. Oxford University Press, 2022; ISBN 978-0197651896.

Last update: Kujalová Hana (28.12.2022)
Learning resources -

Current materials will be exposed during the course at:

http://web.vscht.cz/sykorav/HCh/

Last update: Kujalová Hana (16.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

V rámci průběžné kontroly studia je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test, který prověřuje aktivitu studentů a pochopení učiva. Na konci semestru jsou znalosti a dovednosti studentů prověřovány formou závěrečného testu a ústní zkoušky. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Last update: Kujalová Hana (23.01.2018)
Syllabus -

Lectures:

1. Physical and physico-chemical properties of water

2. Acid-base properties, acidification of waters

3. Colloidal substances in waters

4. Major cations in waters

5. Toxic metals in waters

6. Major anions in waters

7. Nitrogen and phosphorus compounds in waters

8. Carbon dioxide and its ionic forms, water aggressiveness

9. Non-electrolytes - silicon, boron

10. Dissolved gases in waters

11. Radioactivity of waters

12. Summative determination of organic substances in waters (COD, TOC, DOC, BOD, AOX, NEL)

13. Organic substances in waters - humic substances, pesticides, hydrocarbons, halide derivatives, tensides

14. Types of waters and their characteristics

Exercise:

1. General principles of numerical solution of chemical equilibria

2. Speciation modelling

3. Acid-base equilibria and their numerical solution; solubility of gases in water

4. Carbonate system - theoretical basis and calculations

5. Complex-forming equilibria and their numerical solutions

6. Complexes and complex forming substances in waters - tutorial case studies

7. Precipitation equilibria and their numerical solutions

8. Oxidation-reduction equilibria and their numerical solutions

9. Graphical solution of chemical equilibria

10. Oxygen regime; self-cleaning of natural waters

11. Surface water quality monitoring - educational case studies

12. Micropollutants in water - teaching case studies

13 Suitability of water for different purposes - irrigation, fish farming

14. Water column and sediment interaction

Last update: Kujalová Hana (16.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Student získává nárok na zápočet , dosáhne-li celkem alespoň 50 bodů ze 100 (z toho v průběžném testu je možno dosáhnout maximálně 25 bodů, v závěrečném testu 75 bodů; získané body v obou testech se sčítají). Výsledná známka z předmětu je známkou souhrnnou za písemnou a ústní část zkoušky, tzn. hodnotí znalosti prokázané při ústní zkoušce a navíc zohledňuje i počet bodů získaných v obou testech.

Last update: Kujalová Hana (16.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Coursework assessment
Form Significance
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 50
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha