SubjectsSubjects(version: 899)
Course, academic year 2021/2022
  
Human Resources Management - B501003
Title: Řízení lidských zdrojů
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: 40 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Interchangeability : AB501003
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (09.02.2021)

Z:

1. Dvořáková, Z. a kol. (2012). Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck. 592 s.

2. Případové studie a další studijní materiály (e-learning.vscht.cz)

3. Prezentace přednášek (e-learning.vscht.cz)

D:

1. Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed.

KoganPage, 440 p.

https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

2. ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed. London: Kogan

Page Limited, 2020. ISBN 978-0-7494-9827-6.

3. Dessler, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-

management-10e-gary-dessler-d18780382.html

4. Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p.

https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

Requirements to the exam - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.12.2021)

1. Aktivní účast na výuce

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů

Syllabus - Czech
Last update: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (09.02.2021)

1. Personální řízení/řízení lidských zdrojů - vývoj názorů a koncepce

2. Personální činnosti, role HR útvaru a vedoucího zaměstnance

3. Personální plánování, vytváření a analýza pracovních míst

4. Získávání zaměstnanců

5. Výběr, přijímání a orientace zaměstnanců

6. Organizace práce a pracovní podmínky

7. BOZP

8. Řízení pracovního výkonu

9. Hodnocení zaměstnanců

10. Motivace zaměstnanců

11. Odměňování zaměstnanců

12. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

13. Péče o zaměstnance

14. Řízení kariéry

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.12.2021)

Zkouška: Písemný test v rozsahu přednášek a povinné literatury (20 otevřených otázek).

 
VŠCHT Praha