SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Pharmacology - M111013
Title: Farmakologie
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je v plném rozsahu vyučován jen v ZS.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kutinová Canová Nikolina MUDr. Ph.D.
Interchangeability : N111047, N111047A, N111047B
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The course Pharmacology teaches the basics of pharmacodynamics (such as drug interactions with the receptor, the main site of action of drugs at the molecular level), basic pharmacokinetics (e.g., half-life of elimination and its clinical significance). The characteristics of drug groups according to anatomical systems and diseases, including side effects, drug interactions, etc are discussed.
Last update: Kubová Petra (04.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • Understand the principles of the creation, development and evaluation of new drugs, including basic types of preclinical and clinical studies, including a description of research methods and the development of new drugs
  • Evaluate the general pharmacokinetic data and the concentration of drugs in the blood for therapeutic effect
  • Apply the basic principles of pharmacodynamics
  • Apply the principles of administration and the effect of the drug, which is governed by rational choice of drug, route of administration, safety and efficacy
Last update: Kubová Petra (04.01.2018)
Literature -

R: Lincová D., Farghali H., (editoři) et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén Praha 2002, ISBN: 978-80-7262-373-0.

A: Lüllmann H., Mohr K., Wehling M.: Farmakologie a toxikologie, Grada Publishing Praha 2004, ISBN: 80-247-0836-1.

A: Katzung B.G.: Basic and Clinical Pharmacology, 9. Edition, Medical Publishing Division New York 2004, ISBN: 00-714-1092-9.

Last update: Kutinová Canová Nikolina (12.10.2023)
Learning resources -

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/tag/farmakologie

Last update: Kubová Petra (04.01.2018)
Teaching methods - Czech

Přednášky budou probíhat on-line na MS Teams (tým: 111-O365-Farmakologie VSCHT 2022/2023) podle rozpisu přednášek vždy ve středy od 8:00 hod.

On-line přednáška na MS Teams bude doplněna studijními e-learningovými materiály v Moodle kurzu Farmakologie (odkaz viz také SIS - "Pro tento předmět jsou dostupné online materiály: E-learningový kurz"). Tyto podklady k přednáškám budou vkládány několik dní před samotnou přednáškou tak, aby se studenti mohli s tématem přednášky seznámit a připravit si otázky pro vyučujícího. Přednášky budeme nahrávat na Teams a současně i sledovat aktivitu studentů, jak na Moodle tak na MS Teams. Výhoda zapojení se do on-line probíhající přednášky spočívá v možnosti dotazování a jisté interakce studentů s přednášejícím.

Pro udělení zápočtu bude nutné napsat zápočtový test (na přednesená témata), který bude spuštěn na Moodle nejdříve dne 19/12/2022 (detaily testování budou upřesněny do konce 7. výukového týdne).

Last update: Kutinová Canová Nikolina (18.08.2022)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen ústní zkouškou v rozsahu sylabu.

Last update: Kutinová Canová Nikolina (12.10.2023)
Syllabus -

1. Basic definitions and terminology, cellular and molecular aspects of the effects of substances in the body, pharmacodynamics

2. Pharmacokinetics (absorption, distribution, biotransformation and excretion of drugs)

3. Adverse effects of drugs, the development and registration of new drugs

4. Substances affecting the peripheral nervous system

5. Substances affecting the central nervous system

6. Substances affecting the renal and cardiovascular system

7. Substances affecting the perception of pain

8. Local hormones and their effect modulating agents

9. Nitric oxide as a substance used in erectile dysfunction

10. Pharmaceuticals diseases of the digestive and urinary tract

11. Drugs for treatment of respiratory diseases

12. Drugs affecting the endocrine glands

13. Chemotherapy of microbial, viral, parasitic and cancer diseases

14. Immunopharmacology, gene therapy

Last update: Kubová Petra (04.01.2018)
Registration requirements -

none

Last update: Kubová Petra (04.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Pro udělení zápočtu bude nutné napsat zápočtový test (na přednesená témata), který bude spuštěn na Moodle (detaily testování budou upřesněny do konce 7. výukového týdne).

Last update: Kutinová Canová Nikolina (12.10.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha