SubjectsSubjects(version: 950)
Course, academic year 2023/2024
  
Pharmacology - N111047B
Title: Farmakologie
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2014
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: capek Hassan prof. Dr. DrSc.
Lincová Dagmar doc. MUDr. CSc.
Bartošová Olga MUDr. Ph.D.
Interchangeability : N111047
Is interchangeable with: M111013, N111047
Examination dates   Schedule   
Literature - Czech
Last update: TAJ111 (05.05.2010)

1.Lincová D., Farghali H., (editoři) et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén Praha 2002.

2.Lüllmann H., Mohr K., Wehling M.: Farmakologie a toxikologie, Grada Publishing Praha 2004.

3.Katzung B.G.: Basic and Clinical Pharmacology, 9. Edition, Medical Publishing Division New York 2004.

Syllabus - Czech
Last update: TAJ111 (05.05.2010)

1.Základní definice a terminologie, buněčné a molekulární aspekty působení látek v organismu, farmakodynamika

2.Farmakokinetika (absorpce, distribuce, biotransformace a exkrece léčiva)

3.Nežádoucí účinky léčiv, vývoj a registrace nových léčiv

4.Látky ovlivňující periferní nervový systém

5.Látky ovlivňující centrální nervový systém

6.Látky ovlivňující renální a kardiovaskulární systém

7.Látky ovlivňující vnímání bolesti

8.Lokální hormony (autakoidy) a látky modulující jejich účinek

9.Oxid dusnatý a látky užívané při erektilních dysfunkcí

10.Léčiva chorob trávícího a močového ústrojí

11.Léčiva chorob dýchacího systému

12.Léčiva ovlivňující funkci žláz s vnitřní sekrecí

13.Chemoterapie mikrobiálních, virových, parazitárních a nádorových onemocnění

14.Imunofarmakologie, genová terapie

 
VŠCHT Praha