SubjectsSubjects(version: 877)
Course, academic year 2020/2021
  
Conservation of leather and textile - M148004
Title: Konzervování usní a textilu
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Additional information: http://Předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148008
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
The subject deals with the methods of leather and textile conservation. Also with possibilities of their cleaning and conservation.
Aim of the course -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Students will be able to:

Basic principles of leather and textile degradation

Basic principles of leather and textile conservation and their storage

Literature -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

R:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

R:Sturge T:,he Conservation of Leather Artefacts (Case Studies from the Leather Conservation Centre,2000, ISBN: 0-946072-06-X

Learning resources -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

http://eso.vscht.cz

Requirements to the exam - Czech
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Zkouška má písemnou a ústní část.

Syllabus -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

1. Technology of leather production

2. Leather properties and their identification

3. Degradation of leather

4. Technology of leather conservation and restoration

5. Waterlogged and archeological leathers

6. Special types of leathers

7. Fur

8. Textiles -structure and properties

9. Degradation of textiles

10. Cleaning of textiles

11. Conservation of textiles

12. Conservation of archaeological textiles

13. Disinfection of textiles

14. Storage and display of textiles

Registration requirements -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

none

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha