SubjectsSubjects(version: 888)
Course, academic year 2020/2021
  
Conservation of leather and textile - N148008
Title: Konzervace usní a textilu
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2013
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://Předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Ohlídalová Martina Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: M148004
Annotation -
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (07.10.2013)
The subject deals with the methods of leather and textile conservation. Also with possibilities of their cleaning and conservation.
Aim of the course -
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

Students will be able to:

Basic principles of leather and textile degradation

Basic principles of leather and textile conservation and their storage

Literature
Last update: TAJ148 (23.09.2013)

R:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

R:Sturge T:,he Conservation of Leather Artefacts (Case Studies from the Leather Conservation Centre,2000, ISBN: 0-946072-06-X

Learning resources -
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

http://eso.vscht.cz

Requirements to the exam - Czech
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

Zkouška má písemnou a ústní část.

Syllabus
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (10.09.2013)

1. Technology of leather production

2. Leather properties and their identification

3. Degradation of leather

4. Technology of leather conservation and restoration

5. Waterlogged and archeological leathers

6. Special types of leathers

7. Fur

8. Textiles -structure and properties

9. Degradation of textiles

10. Cleaning of textiles

11. Conservation of textiles

12. Conservation of archaeological textiles

13. Disinfection of textiles

14. Storage and display of textiles

Registration requirements -
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

none

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha