Laboratory of conservation technology II - M148010
Title: Laboratorní projekt technologie konzervování - restaurování II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:8
E-Credits: winter s.:8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/12, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: projekt
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Interchangeability : N148064
Examination dates   
Annotation -
The aim of Laboratory project II is to deepen the knowledge technological and laboratory procedures and to teach students to interconnect the knowledge obtained in individual subject. According to his/her field of study, student works in one of the departments: the Department of Chemical Technology of Monument Conservation, the Department of Glass and Ceramics or the Department of Metals and Corrosion Engineering.
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to perform special laboratory procedures used for analysis and conservation of monuments from glass, ceramics, metals and other materials (according to their field of study) and will be able to perform individual work on given project.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literature -

R: According to the individual project and to the teachers' recommendation.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Learning resources -

Study materials are available at particular teachers.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Teaching methods -

Course ends with a classified credit. Student have to submit a report that will have common parts such as bachelor and master theses (introduction, theoretical part, experimental part etc.) in the range of at least 15 pages and PowerPoint presentation. The result have been presented at the end of the semester. Students have to write in the report study program and department where the work was done. The report has to be supplemented by a statement similar to that in the bachelor thesis. Final student classification will be the result of individual parts (approach to work, quality of results and their presentation, quality of the report).

Last update: Kloužková Alexandra (02.03.2018)
Syllabus -

1. Literature research on given topic

2. Experiment proposal

3. Preparation for the experiment realization, preparation of the workplace and apparatus

4. Realization of the experimental work

5. Evaluation of the experimental results

6. Consultation of the results evaluation with the tutor

7. Writing of the semestral thesis

8. Defence of the semestral thesis

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Registration requirements -

Laboratory project of conservation technology I

Last update: Kučerová Irena (05.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na výuce,student musí odevzdat zprávu, která bude mít běžné součásti jako má bakalářská a diplomová práce (úvod, teoretická část, experimentální čast, atd.) v rozsahu min cca 15 stran textu a powerpointovou prezentaci. Výsledky své práce pak musí prezantovat na konci semestru během semináře v délce cca 5-7 min. Studenti ve zprávě uvádějí studijní program, eventuelně ústav, na kterém práci vypracovali. Zpráva bude doplněna o Prohlášení, obdobné jako v bakalářské práci. Student bude hodnocen nas základě přístupu k práci, zpracování výsledků a kvality předložené zpávy, prezentace výsledků a diskuse k práci.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 6 168
8 / 8 224 / 224