SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Sludge Management - M217019
Title: Kalové hospodářství
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Interchangeability : N217028
Is interchangeable with: AM217099, AM217019
Annotation -
Sewage sludge treatment and management is one of the most important disciplines in waste water treatment technology. In this course the following topics are discussed: Production and characterization of sewage sludge. The features of different options for sludge utilization or disposal are outlined, together with problems connected to the storage and transportation of sludge. There are discussed the treatment and stabilizations methods necessary to meet the technical and legal requirements for the different utilization and disposal options.
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able:

to estimate the amount of sludge at various treatment technologies and to evaluate their properties,

to choose an optimal alternative of sludge stabilization and other technological stages of sludge treatment

to assess the possibilities of material and energy reuse of sludge and to assess the mutual impact of sludge and sewage lines.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literature -

R: Spinosa L.,Vesilind P.A.,SLUDGE INTO BIOSOLIDS, Procesing, Disposal and Utilization,IWA Publishing,2001,1900222086

A: Foladori P., Andreotola G., Ziglio G." Sludge reduction technologies in wastewater treatment plants. IWA Publishing, 2010

A: Sanin F. Dilek, William W. Clarkson, and P. Aarne Vesilind. Sludge engineering: the treatment and disposal of wastewater sludges. DEStech Publications, Inc, 2011.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Learning resources -

http://web.vscht.cz/jenicekp

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Teaching methods - Czech

Přednášky.

Konzultace.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Syllabus -

1. Introduction, sludge production and characterization.

2. Rheological properties of sludge. Definition and criteria of sludge stabilization.

3. Mimisation of sludge production.

4. Preliminary treatments, conditioning and thickening of sludge.

5. Sludge disintegration.

6. Methods of aerobic biological sludge stabilization.

7. Methods of anaerobic biological sludge stabilization.

8. Chemical and physical methods of sludge stabilization.

9. Thermal treatment of sludge.

10. Dewatering.

11. Sludge drying.

12. Sludge hygienization.

13. Agricultural and other land uses.

14. Main aspects of regulations relevant to sludge management.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Registration requirements -

.

Last update: Kubová Petra (12.02.2020)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou zakončení předmětu je jedna individuální prezentace k tématu předmětu v průběhu semestru a složení závěrečné zkoušky, která probíhá ústní formou.

Last update: Jeníček Pavel (06.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 36
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha