SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Dietology - M323002
Title: Dietologie
Guaranteed by: Department of Food Analysis and Nutrition (323)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Additional information: http://Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Chrpová Diana Ing. Mgr. Ph.D.
Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Interchangeability : N323013
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (24.01.2018)
The course is divided into two parts - community nutrition and medical nutrition. The chapters of community nutrition focus on nutrition of children and adolescents, nutrition of pregnant and breastfeeding women, seniors and athletes, and alternative nutrition. The chapters of medical nutrition include the aetiology of the disease and dietotherapy. An integral part of the course is an overview of the use of foods for particular nutritional uses and food supplements.
Aim of the course -
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (24.01.2018)

Students will be able to:

  • Know principles of community nutrition
  • Recommend appropriate dietary regimen for different types of illness
  • Propose the use of foods for particular nutritional uses and food supplements
Literature -
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (24.01.2018)

A: Alpers,D.H., Stenson,W.F., Taylor,B.E., Bier,D.N.M. Manual of Nutritional Therapeutics. Lippincott Williams & Wilkins, London, 2008; ISBN 978-0-7817-6481-2.

R: Fruehauf, P., Szitanyi P. Výživa v pediatrii. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. ISBN 978-80-87023-26-6.

R: Fuchs, M. Potravinová alergie a intolerance. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-3757-0.

A: Chrpová, D. S výživou zdravě po celý rok. Grada Publishing, a. s. Praha; 2010. ISBN 978-80-247-2512-3.

A: Kalvach Z. et al. Geriatrie a Gerontologie. Vyd. 1. Praha : Grada, 2004. 864 s. ISBN 80-247-0548-6.

R: Kasper, H. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada s.r.o. 2015. ISBN 978-80-247-4533-6.

R: Kohout, P. Kotrlíková E. Základy klinické výživy. 1. vydání, Krigl, Praha, 2005. ISBN 80-86912-08-6.

A: Kohout, P., Rušavý Z., Šerclová Z. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. Forsapi, Praha, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2.

A: Kohout, P. et al. Vybrané kapitoly z klinické výživy II. Praha: Forsapi, 2016. ISBN 978-80-87250-32-7.

A: Krch, F. D. Poruchy příjmu potravy. Grada Publishing a. s., Praha, 2005. ISBN 80-247-0840-X.

A: Krch, F. D. Bulimie, jak bojovat s přejídáním. 3. doplněné a přepracované vydání, Grada Publishing a. s., Praha, 2007. ISBN 80-247-2130-9.

A: Krch, F. D. Mentální anorexie. 2.přepracované vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-807-4.

A: Mandelová, L. Hrnčiříková I. Základy výživy ve sportu. 1.vydání Masyrykova univerzita, Brno, 2007. ISBN 978-80-210-4281-0

A: Pánek, J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Svoboda Servis, Praha, 2002. ISBN 80-86320-23-5

A: Svačina, Š. et al. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6.

R: Svačina, Š. et al. Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. 1. vyd. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-807-3873-479.

R: Vilikus, Z. Výživa sportovců a sportovní výkon. Karolinum Praha 2015. ISBN 9788024631684.

A: Vokurka, M. et al. Velký lékařský slovník. 11. Aktualizované vydání, Maxdorf, Praha, 2016. ISBN 9788073454647.

A: Wilhelm, Z. et al. Výživa v onkologii. 2. vydání, NCO NZO, Brno, 2004. ISBN 80-7013-410-0.

A: Zadák, Z. Výživa v intenzivní péči. 2.rozšířené a aktualizované vydání, Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2844-5.

A: Zlatohlávek, L. Klinická dietologie a výživa. Current Media s.r.o. 2016. ISBN 978-80-88129-03-5.

A: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3.

Learning resources -
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (24.01.2018)

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu

Requirements to the exam -
Last update: Vlčková Martina Ing. (30.01.2018)

Within the extent of the syllabus.

Syllabus -
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (24.01.2018)

1. Nutrition of pregnant and lactating women, nutrition of children and adolescents, alternative nutritional gudelines

2. Nutrition of seniors, athletes

3. Dietary system in hospital, basic, special and standardized diets

4. Metabolic osteopathy and selected metabolic diseases

5. Diet in diabetes, sweeteners

6. Diet for food intake disorders, reducing diet

7. Diet in cardiovascular diseases

8. Diet in diseases of the oral cavity, esophagus and stomach

9. Diet in small and large intestine diseases

10. Diet in liver, gall bladder, biliary tract and pancreas diseases

11. Diet in food allergies and intolerances

12. Diet in kidney and urinary tract diseases

13. Nutrition and cancer, malnutrition

14. Food for special nutrition and dietary supplements

Entry requirements - Czech
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (24.01.2018)

Výživa a výživová politika

Registration requirements -
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (24.01.2018)

Nutrition and nutrition policy

Course completion requirements -
Last update: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (25.01.2018)

Form course completion: credit, oral examination

Terms completion of the course: Successful defense of individual project (credit) + oral examination

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Obhajoba individuálního projektu 0.3 7
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 25
Oral examination 75

 
VŠCHT Praha