SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Food process quality control - M324007
Title: Provozní analýza potravin
Guaranteed by: Department of Food Preservation (324)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Výuka probíhá jen LS
Guarantor: Kvasnička František prof. Ing. CSc.
Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Interchangeability : N324030
Annotation -
Lecture introduces survey of methods applied to quality control of raw materials and to technology process control taught at the Department of Food Preservation and Meat Technology and the Department of Carbohydrate Chemistry and Technology. The quality control is based on physical-chemical, biochemical and microbiological methods. Statistical process control is an integral part of the lecture.
Last update: Hladíková Jana (18.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

Select and use analytical methods for quality control of raw materials, intermediates and products of food production.

Select and use appropriate methods to control food processes together with the statistical evaluation of data.

Last update: Hladíková Jana (18.01.2018)
Literature -

R: Nollet L.M.L. (editor): Handbook of Food Analysis, Volume 1 - 3, Marcel Dekker, Inc., 2004, ISBN: 0-8247-5039-X.

A: Klouda P.: Moderní analytické metody, Ostrava, 1996, ISBN 80-902155-0-5.

A: Foret F., Křivánková L., Boček P.: Capillary zone electrophoresis, (editor Radola B. J.), VCH, Weinheim: (1993). ISBN 3-527-30019-8

A: Pazlarová J.: Mikrobiologické zkoumání potravin, Ústav biochemie a mikrobiologie, 2006 (dostupné na: http://biomikro.vscht.cz/sylaby/potrmik.htm)

A: Králová B., Rauch P.: Bioanalytické metody, Vydavatelství VŠCHT PRAHA, 2. Vydání 1995.

Last update: Hladíková Jana (18.01.2018)
Learning resources -

1) http://www.vscht.cz/ktk/www_324/lab/index.html

2) http://www.anton-paar.com

3) Da-Wen Sun (2008): Infrared Spectroscopy for Food Quality Analysis and Control. , Academic Press, ISBN 9780123741363.

4) Tunick M.H., Palumbo S.A., Fratamico P.M. (1995): New Techniques in the Analysis of Foods, Plenum Publishing Corporation, ISBN-13: 9780306460357.

5) Nielsen S.S.(2003) : Food Analysis. Springer Science-Business Media Inc., ISBN-0-306-47495-8.

6) Baltes W. (editor): Rapid Methods for Analysis of Food and Food Raw Material, Technomic Publishing, Lancaster-Basel, 1990, ISBN 87762-794-0.

7) Churáček J. a kol.: Nové trendy v teorii a instrumentaci vybraných analytických metod, 1993, Academia, ISBN 80-200-0010-0.

8) Klouda P.: Moderní analytické metody, Ostrava, 1996, ISBN 80-902155-0-5.

9) Foret F., Křivánková L., Boček P.: Capillary zone electrophoresis, (editor Radola B. J.), VCH, Weinheim: (1993). ISBN 3-527-30019-8

10) Roos Y.H. (1995): Phase Transitions in Foods. Academic Press. ISBN-13: 978-0-12-595340-5

11) Clark S., Costello, Drake M. Bodyfelt F.: The Sensory Evaluation of Dairy Products, Springer, 2nd ed. 2009, ISBN 978-0-387-77406-0

12) Davies E.R.: Image Processing for the Food Industry. World Scientific, Singapore, 2000. ISBN 981-02-4022-8

13) Metodika třídění a výběru ječmene s odlišným obsahem neškrobových polysacharidů využitím FT-IR a FT-NIR. Certifikovaná metoda vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR při řešení projektu NAZV, č. QH91053 "Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem".http://uchts.vscht.cz/vyzkum/aplikovany-vyzkum/

Last update: Hladíková Jana (18.01.2018)
Syllabus -

1) Introduction to food process quality control methods, sample treatment. Survey of basic classical methods (gravimetry, titrimetry, and spectrophotometry) and their application in food process analysis.

2) Chromatographic techniques their application in food process analysis.

3) Electrophoretic techniques their application in food process analysis.

4) Spectroscopic methods (UV-VIS, FT-IR, NIR, NMR with low resolutions)

5) Application of spectroscopic methods in food process analysis.

6) Optical methods (polarimetry, refractometry), roentgen diffraction and thermal analysis

7) Application of optical methods and thermal analysis in food process control

8) Rheology, penetrometry, image analysis, texture analysis

9) Application of rheology and image analysis in food process control

10) Applied microbiology

11) Application of microbiological methods in food process analysis

12) Sensory analysis and their application in food quality evaluation

13) Biochemical methods and their application in food process control analysis

14) Data handling, statistical process control methods

Last update: Hladíková Jana (18.01.2018)
Registration requirements -

Analytical chemistry, Physical chemistry

Last update: Hladíková Jana (18.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou. Pro absolvování předmětu musí posluchač získat zápočet, aby mohl skládat písemnou zkoušku.

Zápočet získá absolvováním tří průběžných testů, ze kterých musí celkově získat minimálně 50 bodů ze 100 možných.

Písemnou zkoušku musí napsat na 50 bodů ze 100 možných.

Last update: Kvasnička František (07.03.2018)
 
VŠCHT Praha