SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Food process quality control - N324030
Title: Provozní analýza potravin
Guaranteed by: Department of Food Preservation (324)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M324007
Additional information: http://Výuka probíhá jen LS
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kvasnička František prof. Ing. CSc.
Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Is interchangeable with: M324007
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Lecture introduces survey of methods applied to quality control of raw materials and to technology process control taught at the Department of Food Preservation and Meat Technology and the Department of Carbohydrate Chemistry and Technology. The quality control is based on physical-chemical, biochemical and microbiological methods. Statistical process control is an integral part of the lecture.
Last update: Kvasnička František (07.11.2012)
Aim of the course -

Students will be able to:

Select and use analytical methods for quality control of raw materials, intermediates and products of food production.

Select and use appropriate methods to control food processes together with the statistical evaluation of data.

Last update: TAJ324 (28.08.2013)
Literature -

R: Nollet L.M.L. (editor): Handbook of Food Analysis, Volume 1 - 3, Marcel Dekker, Inc., 2004, ISBN: 0-8247-5039-X.

A: Klouda P.: Moderní analytické metody, Ostrava, 1996, ISBN 80-902155-0-5.

A: Foret F., Křivánková L., Boček P.: Capillary zone electrophoresis, (editor Radola B. J.), VCH, Weinheim: (1993). ISBN 3-527-30019-8

A: Pazlarová J.: Mikrobiologické zkoumání potravin, Ústav biochemie a mikrobiologie, 2006 (dostupné na: http://biomikro.vscht.cz/sylaby/potrmik.htm)

A: Králová B., Rauch P.: Bioanalytické metody, Vydavatelství VŠCHT PRAHA, 2. Vydání 1995.

Last update: Kvasnička František (13.08.2013)
Learning resources -

1) http://www.vscht.cz/ktk/www_324/lab/index.html

2) http://www.anton-paar.com

3) Da-Wen Sun (2008): Infrared Spectroscopy for Food Quality Analysis and Control. , Academic Press, ISBN 9780123741363.

4) Tunick M.H., Palumbo S.A., Fratamico P.M. (1995): New Techniques in the Analysis of Foods, Plenum Publishing Corporation, ISBN-13: 9780306460357.

5) Nielsen S.S.(2003) : Food Analysis. Springer Science-Business Media Inc., ISBN-0-306-47495-8.

6) Baltes W. (editor): Rapid Methods for Analysis of Food and Food Raw Material, Technomic Publishing, Lancaster-Basel, 1990, ISBN 87762-794-0.

7) Churáček J. a kol.: Nové trendy v teorii a instrumentaci vybraných analytických metod, 1993, Academia, ISBN 80-200-0010-0.

8) Klouda P.: Moderní analytické metody, Ostrava, 1996, ISBN 80-902155-0-5.

9) Foret F., Křivánková L., Boček P.: Capillary zone electrophoresis, (editor Radola B. J.), VCH, Weinheim: (1993). ISBN 3-527-30019-8

10) Roos Y.H. (1995): Phase Transitions in Foods. Academic Press. ISBN-13: 978-0-12-595340-5

11) Clark S., Costello, Drake M. Bodyfelt F.: The Sensory Evaluation of Dairy Products, Springer, 2nd ed. 2009, ISBN 978-0-387-77406-0

12) Davies E.R.: Image Processing for the Food Industry. World Scientific, Singapore, 2000. ISBN 981-02-4022-8

13) Metodika třídění a výběru ječmene s odlišným obsahem neškrobových polysacharidů využitím FT-IR a FT-NIR. Certifikovaná metoda vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR při řešení projektu NAZV, č. QH91053 "Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem".http://uchts.vscht.cz/vyzkum/aplikovany-vyzkum/

Last update: Kvasnička František (28.08.2013)
Syllabus -

1) Introduction to food process quality control methods, sample treatment. Survey of basic classical methods (gravimetry, titrimetry, and spectrophotometry) and their application in food process analysis.

2) Chromatographic techniques their application in food process analysis.

3) Electrophoretic techniques their application in food process analysis.

4) Spectroscopic methods (UV-VIS, FT-IR, NIR, NMR with low resolutions)

5) Application of spectroscopic methods in food process analysis.

6) Optical methods (polarimetry, refractometry), roentgen diffraction and thermal analysis

7) Application of optical methods and thermal analysis in food process control

8) Rheology, penetrometry, image analysis, texture analysis

9) Application of rheology and image analysis in food process control

10) Applied microbiology

11) Application of microbiological methods in food process analysis

12) Sensory analysis and their application in food quality evaluation

13) Biochemical methods and their application in food process control analysis

14) Data handling, statistical process control methods

Last update: Kvasnička František (28.08.2013)
Registration requirements -

Analytical chemistry, Physical chemistry

Last update: Kvasnička František (12.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 60
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 40

 
VŠCHT Praha