SubjectsSubjects(version: 887)
Course, academic year 2020/2021
  
Analysis by Origin: Biological Samples - M402009
Title: Analýza z hlediska původu vzorku: biologické materiály
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Sinica Alla Mgr. Ph.D.
Interchangeability : N402026
Annotation - Czech
Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení principů moderních operačních postupů a bioanalytických metod, které se využívají při analýze komplexních biologických vzorků, při stanovení jednotlivých analytů v biologické matrici. Základem je seznámení studenta s moderními instrumentálními analytickými metodami pro izolaci, identifikaci a stanovení biologicky významných látek.
Aim of the course - Czech
Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Studenti budou umět:

Absolventi studia rozšíří a získají nové interdisciplinární znalosti v oblasti analytické, bioanalýtické chemie, což jim umožní lépe se orientovat ve světě moderní chemie a najít uplatnění jak v rutinních bioanalytických laboratořích, tak v nejrůznějších oborech vědecko-výzkumné činnosti.

Literature - Czech
Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Z: Ahuja S., Jespersen N., Modern Instrumental Analysis, Elsevier, 2006, ISBN: 978-0-444- 52259-7

Z: Manz A., Pamme N., Iossifidis D., Bioanalytical chemistry, Imperial College Press, 2004, ISBN 1-86044-3705

D: Mikkelsen S.R., Cortón E., Bioanalytical Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA,2004, ISBN 0-471-54447-7

D: Suelter C. H., Methods of Biochemical Analysis: Bioanalytical Instrumentation, Volume 37, John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 9780471582601

Syllabus -
Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)

1. Basic methods of organic analysis. Specifics for biological materials

2. Preparation of biological samples for analysis.Importance and application of markers in analysis of biological materials

3. Methods of biological sample enrichment on monitored analyte

4. Separation procedures used for biological materials

5. Tracking methods, derivatisation procedures, radioactive and non-radioactive labeling

6. Determination of biologically important low molecular weight components

7. Detection and determination of the most significant carcinogens

8. Analysis of significant classes of drugs and their metabolites

9. Analysis of biopolymers and determination of their structure

10. Analysis of optical purity of samples, enantioselective separation and chiroptical methods

11. Methods of immunochemical analysis

12. Affinity chromatography and electro-chromatographic methods

13. Analytical methods in bioengineering

14. Analysis of combinatorial databases

Registration requirements - Czech
Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Analytická chemie I, II.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,2 6
Obhajoba individuálního projektu 0,3 8
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha