SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
HR Management Systems - M501006
Title: Systémy řízení lidí
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Is interchangeable with: AM501006
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.02.2022)
Předmět se zabývá okruhy témat z řízení lidských zdrojů, které jsou nadstavbou nad základními pojmy a vztahy. Jde o témata, jaká jsou buď diskutována na akademické půdě a mezi praktiky, nebo patří k moderním trendům v řízení organizací. Zahrnuje HR business partnering, personální/HR praktiky uplatňované pro stabilizaci zaměstnanců a pracovní motivaci, pobídkové mzdové formy, řízení diverzity lidských zdrojů, vztahy s odbory, trendy v BOZP a mezinárodní řízení lidských zdrojů.
Aim of the course - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.02.2022)

Studenti budou umět:

analyzovat přínosy a stinné stránky praktik používaných při řízení lidských zdrojů,

orientovat se v trendech při řízení lidí v organizacích

zpracovat odborný projekt a prezentovat jeho výsledky

Literature - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (16.05.2022)

Z: Dvořáková, Z. a kol. (2012). Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck. 592 s.

Z: Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p. https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

Z: Prezentace přednášek (e-learning.vscht.cz)

Z: Případové studie a další studijní materiály (e-learning.vscht.cz)

D: ARMSTRONG, M. (2020). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice (anglicky). Kogan Page.

nebo

D: ARMSTRONG, M. TAYLOR, S. (2015). Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy, 13. vydání.

nebo

D: ARMSTRONG, M. TAYLOR, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

D: DESSLER, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-management-10e-gary-dessler-d18780382.html

D: ULRICH, D., KRYSCYNSKI, D., BROCKBAND, W. and ULRICH, M. (2017). Victory through Organization. Why the War for Talent Is Failing Your Company and What You Can Do About It. McGrawHill Education. 293 p.

Requirements to the exam - Czech
Last update: DVORAKBZ (08.02.2021)

Zápočet: Týmová seminární práce a její prezentace (tým 2-3 studentů), téma a obsah seminární práce - viz Sylabus v e-learning.vscht.cz

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (09.02.2023)

1. Trh práce, stárnutí populace a migrace

2. HR business partnering

3. Employer branding

4. Stabilizace zaměstnanců

5. Talent management a řízení kariéry

6. Pobídkové formy mzdy

7. Mzdové průzkumy. Diferenciace mezd

8. Kolektivní pracovní vztahy

9. Řízení diverzity lidských zdrojů

10. Toxická organizace a kvalita pracovního života

11. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

12. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

13. Trendy v BOZP

14. Trendy v řízení lidských zdrojů

Course completion requirements - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2023)

Zápočet: Týmová seminární práce a její prezentace (tým 2-3 studentů).

Ústní zkouška.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 26
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha