SubjectsSubjects(version: 899)
Course, academic year 2021/2022
  
HR Management Systems - M501006
Title: Systémy řízení lidí
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: AM501006
Literature - Czech
Last update: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (08.02.2021)

Z:

Dvořáková, Z. a kol. (2012). Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck. 592 s.

Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p. https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

Prezentace přednášek (e-learning.vscht.cz)

Případové studie a další studijní materiály (e-learning.vscht.cz)

D:

Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

Dessler, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-management-10e-gary-dessler-d18780382.html

Ulrich, D., Kryscynski, D., Brockbank, W. and Ulrich, M. (2017). Victory through Organization. Why the War for Talent Is Failing Your Company and What You Can Do About It. McGrawHill Education. 293 p.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (08.02.2021)

Zápočet: Týmová seminární práce a její prezentace (tým 2-3 studentů), téma a obsah seminární práce - viz Sylabus v e-learning.vscht.cz

Syllabus - Czech
Last update: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (08.02.2021)

1. Trh práce, stárnutí populace a migrace

2. HR business partnering

3. Employer branding

4. Stabilizace zaměstnanců

5. Talent management

6. Pobídkové formy mzdy

7. Mzdové průzkumy. Diferenciace mezd

8. Kolektivní pracovní vztahy

9. Řízení diverzity lidských zdrojů

10. Toxická organizace a kvalita pracovního života

11. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

12. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

13. Trendy v BOZP

14. Trendy v řízení lidských zdrojů

Course completion requirements - Czech
Last update: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (08.02.2021)

Zápočet: Týmová seminární práce a její prezentace (tým 2-3 studentů)

Zkouška: Písemný test v rozsahu povinné literatury (14 otevřených otázek)

 
VŠCHT Praha