SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Productions Systems Design - M501015
Title: Projektování výrobních systémů
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 60 / 65 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Interchangeability : AM501015
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: ŠVECOVÁ, L., VEBER, J. a kol. Produkční a provozní management. Grada Publishing. 2021. 450 s. ISBN 978-80-271-1385-9.

Z: VEBER, Jaromír, ŠVECOVÁ, Lenka, KRAJČÍK V., MAŠÍN, P. Digitalizace ekonomiky a společnosti. Albatros Press. 2018. 198 s. ISBN 978-80-7261-554-4. (vybrané kapitoly)

D: GOLDRATT, E.,M., COX, J.: The Goal: A Process of Ongoing Improvement. North River Press, 2014. ISBN 978-0884271956.

D: KOTTER, J.P.: Vedení procesu změny, Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-314-4

D: KOTTER, J. P.: Leading Change. Harvard Business Review Press, 2014. ISBN 978-1422186435.

D: LIKER, K. J.: Tak to dělá Toyota, 14 zásad řízení největšího světového výrobce, Management Press, Praha 2007, ISBN: 9788072611737

D: LIKER, K. J.: The Toyota Way, Second Edition: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. McGraw Hill 2020. ISBN 978-1260468519.

Last update: Švecová Lenka (16.05.2022)
Syllabus - Czech

1. Osvědčené přístupy operačního managementu – standardizace.

2. Osvědčené přístupy operačního managementu - normativní základna podniku.

3. Osvědčené přístupy operačního managementu - materiálové toky a jejich optimalizace.

4. Procesní management a teorie omezení.

5. Produkční systémy Toyota (TPS) - 14 principů TPS

6. Plynulost výrobního procesu (princip Pull, kanban, Just in Time)

7. Snižování nákladů (lean management, lean administration)

8. Důraz na kvalitu (jidoka, Poka-Yoke)

9. Lidský faktor (kaizen, 5S)

10. Lean Six Sigma (Six Sigma, přístup Motoroly, GE)

11. Toyota Way

12. Vliv digitalizace za produkční systémy – Industrie 4.0/Průmyslu 4.0.

13. Vybrané příklady aplikace digitální transformace v průmyslu a službách - horizontální a vertikální integrace

14. Udržitelnost a její vliv na produkční systémy

Last update: Veber Jaromír (13.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočet – aktivní účast na cvičení, průběžné testy.

Zkouška – hodnocení individuálních aktivit, závěrečný test.

Last update: Botek Marek (20.01.2020)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha