SubjectsSubjects(version: 888)
Course, academic year 2020/2021
  
Productions Systems Design - M501015
Title: Projektování výrobních systémů
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020 to 2020
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Interchangeability : AM501015
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (20.01.2020)

Z: VEBER, Jaromír, ŠVECOVÁ, Lenka a kol. Produkční a provozní management. Grada Publishing. 2020. 450 s. (v tisku)

Z: VEBER, Jaromír, ŠVECOVÁ, Lenka, KRAJČÍK V., MAŠÍN, P. Digitalizace ekonomiky a společnosti. Albatros Press. 2018. 198 s. ISBN 978-80-7261-554-4. (vybrané kapitoly)

D: GOLDRATT, E.,M., COX, J.: The Goal: A Process of Ongoing Improvement. North River Press, 2014. ISBN 978-0884271956.

D: KOTTER, J.P.: Vedení procesu změny, Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-314-4

D: KOTTER, J. P.: Leading Change. Harvard Business Review Press, 2014. ISBN 978-1422186435.

D: LIKER, K., J.: Tak to dělá Toyota, 14 zásad řízení největšího světového výrobce, Management Press, Praha 2007, ISBN: 9788072611737

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (20.01.2020)

1. Osvědčené přístupy operačního managementu – standardizace.

2. Osvědčené přístupy operačního managementu - normativní základna podniku.

3. Osvědčené přístupy operačního managementu - materiálové toky a jejich optimalizace.

4. Procesní management a teorie omezení.

5. Produkční systémy Toyota (TPS) - 14 principů TPS

6. Plynulost výrobního procesu (princip Pull, kanban, Just in Time)

7. Snižování nákladů (lean management, lean administration)

8. Důraz na kvalitu (jidoka, Poka-Yoke)

9. Lidský faktor (kaizen, 5S)

10. Lean Six Sigma (Six Sigma, přístup Motoroly, GE)

11. Toyota Way

12. Vliv digitalizace za produkční systémy – Industrie 4.0/Průmyslu 4.0.

13. Vybrané příklady aplikace digitální transformace v průmyslu a službách

14. Vertikální a horizontální integrace

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (20.01.2020)

Zápočet – aktivní účast na cvičení, průběžné testy.

Zkouška – hodnocení individuálních aktivit, závěrečný test.

 
VŠCHT Praha