SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to school management - M832015
Title: Úvod do školského managementu
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Hradecký Pavel Ing. Ph.D.
Pre-requisite : M832003
Annotation - Czech
Last update: Hradecký Pavel Ing. Ph.D. (20.02.2019)
Předmět je zaměřen na pochopení základů školského managementu. Seznámí studenty se základní legislativou v oblasti školství, poskytne informace o možných způsobech řízení a rozvoje školy. Porozumění stávajícímu dění ve školách je prohloubeno zařazením bloku věnovaného projektovému řízení a oblasti přechodu školy na centrum celoživotního učení.
Aim of the course - Czech
Last update: Hradecký Pavel Ing. Ph.D. (20.02.2019)

Předmět je zaměřen na pochopení základů školského managementu. Seznámí studenty se základní legislativou v oblasti školství, poskytne informace o možných způsobech řízení a rozvoje školy. Porozumění stávajícímu dění ve školách je prohloubeno zařazením bloku věnovaného projektovému řízení a oblasti přechodu školy na centrum celoživotního učení.

Teaching methods - Czech
Last update: Hradecký Pavel Ing. Ph.D. (20.02.2019)

cvičení s využitím simulací.

Syllabus - Czech
Last update: Hradecký Pavel Ing. Ph.D. (20.02.2019)

1. Školský management - Úvod do problematiky

2. Struktura a řízení školství - MŠMT - koncepce a strategie řízení - ISCED, EQF - školská zařízení - financování

3. Vzdělávací a školská politika a její problémy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky - vzdělávací programy (RVP, ŠVP)

4. Management školy a jeho specifika

5. Vnitřní řízení školy - právní subjektivita škol

6. Řízení školy - zákonné úpravy, vyhlášky, nařízení

7. Řízení školy - rozhodování a plánování

8. Řízení školy - organizování, lidský faktor ve školském managementu

9. Řízení školy - kontrola a hodnocení ve škole a třídě

10. Klima školy, klima třídy - úloha vedení školy

11. Marketing školy, vztah rodiny a školy

12. Projektové řízení, projektové financování, možnost využívání výstupů projektů

13. Škola jako centrum celoživotního učení

14. Aktuální problémy - hodnocení kvality, mezinárodní srovnání, mobility

Course completion requirements - Czech
Last update: Hradecký Pavel Ing. Ph.D. (20.02.2019)

Závěrečný test a prezentace.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,3 8
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,7 48
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 25
Homework preparation 25
Defense of an individual project 25
Examination test 25

 
VŠCHT Praha