Inorganic Technology - N105020
Title: Anorganická technologie
Guaranteed by: Department of Inorganic Technology (105)
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M105008
For type:  
Guarantor: Vídenský Jan doc. Ing. CSc.
Lhotka Miloslav Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: M105008
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (18.07.2013)
Basic inorganic technologies subserve for relationship between physico-chemical properties of reacting materials and products, kinetics and thermodynamics of reactions and technical solution. The production processes are also described from the environmental and development point of view.
Aim of the course -
Last update: ROZ105 (15.08.2013)

Students will be able to:

Analyze the physico-chemical fundamentals of production processes

Describe the principles of basic inorganic productions

Discuss the development and environmental aspects of inorganic productions

Literature -
Last update: ROZ105 (02.07.2013)

R: J. Mýl, M. Trojan: Anorganická technologie II, skripta VŠCHT Pardubice, SNTL 1982

R: J.Vosolsobě: Anorganická technologie III. Výroba H2SO4, NH3 a HNO3, skripta VŠCHT Praha, SNTL 1984

R: J.Vosolsobě: Výroba průmyslových hnojiv, skripta VŠCHT Praha, 1980

A: W.Büchner, R.Schliebs, G.Winter, K.H.Büchel: Průmyslová anorganická chemie, český překlad SNTL Praha, 1991

Learning resources -
Last update: ROZ105 (02.07.2013)

Documents BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Requirements to the exam - Czech
Last update: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Zpracování technologické studie výroby na zadané téma

Syllabus - Czech
Last update: Lhotka Miloslav Ing. Ph.D. (27.07.2015)

1.Soda, hydrogenuhličitan sodný

2.Technické a vzácné plyny, dělení plynů

3.Čištění plynů od sloučenin síry

4.Výroba vodíku z plynných paliv

5.Výroba vodíku z kapalných a pevných paliv

6.Amoniak, zpracování odplynů ze syntézního okruhu

7.Podazeotropická a koncentrovaná kyselina dusičná, redukce oxidů dusíku

8.Kyselina sírová

9.Výroba výbušnin a třaskavin

10.Síran amonný, dusičnan amonný, dusičnan vápenatý

11.Močovina, hnojiva na bázi močoviny

12.Kyselina trihydrogenfosforečná, fosforečnany vápenaté a amonné

13.Výroba NPK hnojiv vymrazovacím způsobem

14.Výroba NPK hnojiv ostatními způsoby

Registration requirements -
Last update: ROZ105 (02.07.2013)

Physical Chemistry I, Chemical Engineering I

Course completion requirements - Czech
Last update: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (22.02.2018)

Úspěšné složení ústní zkoušky

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,4 12
Obhajoba individuálního projektu 0,1 3
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
5 / 5 141 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 30
Defense of an individual project 30
Oral examination 40